Diller

4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

Öğrencilerimizin Dikkatine;

Bu dönem işyeri eğitimi dersini almak zorunda olan öğrencilerimiz için (tek numaralı öğrenciler ve dilekçeleri kabul edilip dönem değişikliği yapanlar)

2014 Müfredatına tabi olanlar için alınabilecek maksimum ders sayısı yönetmelik gereği 6 derstir (Dönem dersleri+3)

2016 ve sonrası müfredatına tabi olanlar için alınabilecek maksimum ders sayısı yönetmelik gereği 7 derstir (işyeri eğitimi dersi teori ve uygulama olarak ayrıldığı için, Dönem dersleri+3)

Bu dönem işyeri eğitimi dersini almayan ve dönem derslerini almak zorunda olan öğrencilerimiz için (çift numaralı öğrenciler ve dilekçeleri kabul edilip dönem değişikliği yapanlar)

Tüm müfradatlar için alınabilecek maksimum ders sayısı yönetmelik gereği 9 derstir (Dönem dersleri+3)

Ayrıca ders seçiminde aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir.

  • Fakültemizde yürütülen işyeri eğitimi dersiyle beraber 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında geçerli olmak üzere öğrencinin devam etmek zorunda olduğu dersler varsa beraber alınabilecektir.

  • ​Alınabilecek en fazla ders sayısı dönem dersleri + 3 ders şeklindedir, +1 ders; öğrenci dersi alıp, başka dersi de kalmıyor ve mezun olabiliyorsa verilebilecektir.

  • Daha önceki dönemlerde alınması gerekmesine rağmen alınamayan veya devamsızlıktan kalınan dersler de alttan alınan diğer dersler ile birlikte, mevcut yönetmelik hükümlerine göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde işyeri eğitimi yapılırken alınabilecektir. 

    • ​Öğrenci ilk kez 4. sınıfı okuyorsa bu dönem işyeri eğitimi ile birlikte bahar dönemindeki 4.sınıf derslerini alamaz.  

    • ​Öğrenci 4. sınıfı daha önce okuduysa (okulu uzatmış, 5,6, veya 7. yılında ise) işyeri ile birlikte 4. sınıfın bahar dönemindeki dersler için eşdeğer tutulan güz yarıyılındaki dersleri alabilir.

Ders kayıtlarının yukarıda belirtilen kurallara göre yapılması gerekmektedir.

Türkçe