Diller

Yaz okulunda Staj (Mesleki Uygulama) ve Bitirme Ödevi Derslerinin Alınması

Teknoloji fakültesinin duyurmuş olduğu yaz okulunda açılacak dersler başlıklı duyuruda 2 madde şu şekildedir.
  • Bir öğrenci, yaz stajını Yaz Okulu başlangıç tarihinden önce tamamlamış ise, diğer dersleri ile birlikte staj dersini de alabilir.
  • Mezuniyet için sadece Bitirme Projesi kalan öğrenci, bu dersini Yaz Okulunda alabilir. Bu dersin açılması için kontenjan sınırı aranmaz. (ilgili karar)
Bu maddelerde açıkça belirtmesine rağmen halen açılmadı mı şeklinde sorular alıyoruz. Her yıl yaz okulunda bölümümüzde Staj 1 (Meslek Uygulama 1), Staj 2 (Mesleki Uygulama 2), Bitirme Ödevi, dersleri kontenjan şartı aranmaksızın açılmaktadır ve bu yılda açılacaktır. Bu dersleri alacak öğrenciler yaz okulunda alabilirler.
Türkçe