Diller

Yaz Stajı ile İlgili Duyuru

YAZ Stajı işleyişi ve Tarihleri - [Güncellendi]

 

Teknoloji fakültesi dekanlığının yaz stajları ile ilgili aldığı kararlar aşağıdaki gibidir. Bunlara ek olarak uygulamada yaşanacak bazı durumları kolaylaştırmak için bölümümüz staj komisyonunun aldığı kararlarda eklenmiştir. 

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Duyurusu

Yaz stajları için öğrencilerimiz aşağıda belirtilen tarihler arasında stajlarını gerçekleştirebilirler:

29 Haziran 2020 - 27 Temmuz 2020

4 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020

24 Ağustos 2020 - 18 Eylül 2020

Staj yerinizin bölümünüz kriterlerine uygunluk durumunu staj komisyonu üyelerinize e-mail ile danışabilirsiniz.

İşleyiş: 

Belgeler mümkün olduğunca e-mail yöntemi kullanılarak dolaştırılacaktır. Yazışmalarda okulno@firat.edu.tr kurumsal e-mail adreslerinizi kullanınız. 

Öğrenciler staj sicil fişlerinin üzerindeki bilgileri dolduracak ve fotoğraf alanına fotoğrafları da eklenmiş halde, bölüm sekreterliklerine e-mail ile gönderecektir. Staj sicil fişi dosyasını indirmek için tıklayınız

Gelen belgeler, bölüm sekreterleri tarafından kontrol edildikten sonra çıktı alınarak fakülte sekreterine iletilecektir. Fakülte sekreteri tarafından belgeler kontrol edildikten sonra imzalanıp/ onaylanacaktır. 

Onaylanmış belgeler, bölüm sekreterleri tarafından taranarak öğrencilerin belgelerini göndermiş oldukları e-mail adreslerine gönderilecektir.

Öğrenciler imzalanmış/onaylanmış sicil fişlerini staj yaptığı kuruma teslim edecektir.

Öğrencilerimize duyurulur.

 

Bölümümüz Staj Komisyonu Duyurusu

Staj kabul formları firma onayından sonra (elektronik imzalı, kaşe ve ıslak imzalı olabilir) okul email adresiniz ile bölüm sekreterliğine scimtay@firat.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Okul mail adresi dışında gönderilen mailler dikkate alınmayacaktır. Tüm evrak gönderim alım süreci mail üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Staj yapılacak firmalarda mutlaka staj defterlerini mühendis, avukat, hakim, savcı gibi bölümümüz alanını ilgilendiren kişilerin imzalaması gerekmektedir. Staj yapılacak kurumda belirtilen ünvanlara sahip çalışanlar olması durumunda staj yeri bölüm staj komisyonu tarafından kabul edilecektir. 

Fakültenin duyurduğu staj tarihlerine uyulması gerekmektedir. İstisna olarak Tubitak, Aselsan, Havelsan, Roketsan firmalarında staj yapılması durumunda ve bu kurumlar fakültenin tarihlerine uyamadığı durumlarda belirtilen kurumların staj tarihlerine uyulabilir. 

2 yaz stajını ara vermeden birarada yapmak isteyen öğrenciler fakültenin duyurmuş olduğu tarihlerden 29 Haziran 2020-31 Ağustos 2020 tarihinde yapabilir. 2 stajı birarada yapmayan öğrenciler tarihlerden istediği ikisini seçebilir. 

Staj yapacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staj başlangıç tarihinden 1 hafta önce evrak imza ve gönderim süreçlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.  

Pandemi sürecinden dolayı bazı firmalar proje ve online yöntemlerle uzaktan staj yaptırma seçenekleri sunabilir. Staj defteri ve diğer evrakların firma tarafından onaylaması durumunda uzaktan staj yapılabilir. 

Faküllte yada bölüm tarafından onaylanacak staj evraklarınızı toplu olarak bölüm sekreterliğine yollayınız. Tek tek yollamanız durumunda takip yapılamamaktadır. Hangi belgelerin bölüm yada fakülte tarafından onaylanacağı Fakülte ve bölüm web sayfasındaki açıklamalarda ve iş akışında bulunmaktadır. 

Pandemiden dolayı fazla evrak akışı olduğundan sadece bu yıl için Staj Defterinin 2. sayfası olan onay sayfasında bilgiler ve fotoğraf olması yeterlidir. Tekrar bu evrağın mühür ve imza için dekanlık onayına gönderilmesine gerek yoktur. 

Türkçe