Diller

Staj Defterlerinin Teslimi Hakkında

Staj 1 ve/veya Staj 2 yapan öğrencilerin staj defterlerini ve staj defterleri ile birlikte CD/DVD'lerini en geç 15 Ekim 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bölüm Şefi Selma ÇİMTAY'a imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Staj 1 ve Staj 2'yi aynı kurumda arka arkaya yapan öğrenciler her staj için ayrı defter ve CD/DVD hazırlayacaklardır. Staj kapakları staj biriminden temin edilecektir (Dekanlık girişi). CD/DVD içerisinde staj dosyanızın word hali, staj sunumuna kullanacağınız powerpoint dosyası ve stajda yaptığınız uygulama, ekran görüntüsü, video, vb. yer almalıdır. Staj sicil fişleri de kapalı ve kaşe/imzalı zarf içerisinde ilgili kurum/ öğrenci tarafından yukarıda belirtilen tarihe kadar Selma Hanım'a ulaştırılmalıdır.

Ayrıca staj sunum tarihleri daha sonra bölüm internet sitesinde yayınlanacaktır.

Türkçe