Diller

MUAFİYET İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bölümümüz muafiyet işlemleri için öğrencilerin
 
1. Ders Muafiyet Dilekçesi (Ders muafiyet dilekçesi bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınarak imzalanmalı)
2. Transkript (Daha önce eğitim görülen yükseköğretim kurumunca onaylı)
3. Ders İçerikleri (Daha önce eğitim görülen yükseköğretim kurumunca onaylı)
 
ile bölüm sekreterliğine ilgili tarihler arasında başvurulmalıdır.