Diller

Staj Defteri Teslim İşlemleri

Staj 1 ve/veya Staj 2 yapan öğrencilerin staj defterlerini ve staj defterleri ile birlikte CD/DVD'lerini en geç 29 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Bölüm Sekreteri Selma ÇİMTAY'a teslim etmeleri gerekmektedir. Staj 1 ve Staj 2'yi aynı kurumda arka arkaya yapan öğrenciler her staj için ayrı defter ve CD/DVD hazırlayacaklardır. Staj sicil fişleri kapalı ve kaşe/imzalı zarf içerisinde ilgili kurum/öğrenci tarafından yukarıda belirtilen tarihe kadar teslim edilmeli yada ulaştırılmalıdır. Ayrıca staj dosyasında yer alan Staj Türü kısmına "Yaz Stajı" ifadesi yazılmamalıdır. Bunun yerine "Staj 1 / Staj 2" yazılmalıdır.

Türkçe