Diller

İşyeri Eğitimi

UYARILAR:

Fakülte kurulu kararınca, iş yeri eğitimine gidecek öğrencilerden tek numaralı olanlar GÜZ döneminde, çift numaralı olanlar BAHAR döneminde iş yerine gidebilir.

Öğrenciler dönem değişikliği için kendi aralarında becayiş yapabilirler. Öğrenciler sadece kendi öğretim öğrencileri ile becayiş yapabilir (normal öğretim normal öğretimle, ikinci öğretim öğrencileri ikinci öğretim ile). Becayiş için her iki öğrenci de dilekçe vermeli ve komisyon uygun kararının alınmış olması gerekmektedir.

Geçerli bir mazaret olmadığı sürece son sınıfta ilgili dönemde işyerine gidilmesi zorunludur. 

İş yerine gitmesi için herhangi bir engeli olmayan öğrenci  o dönem işyerine gitmeyip ders alamaz, kendi döneminde gitmek zorundadır. Geçerli bir mazareti olanlar dilekçe ile bölüme başvurup komisyon kararına göre hareket etmek zorundadır.

Mezun olabilmek için sadece işyeri eğitimi dersi kalmış olanlar dilekçe vererek dönem değişikliği talebinde bulunabilirler. Dilekçelerine danışmanlarının işyeri eğitimini aldıktan sonra mezun olabilir onayını vermesi gerekir. Nihai kararı iş yeri komisyonu verecektir.

Güncellenen Dokümanlar:

İşyeri Eğitimi İş Akışı

Ek-1 İşyeri Eğitimi Başvuru Formu

Ek-2 İşyeri Eğitimi Kabul Formu

Ek-3.1 İşyeri Eğitimi Sicil Belgesi

Ek-3.2 İşyeri Eğitimi Sicil Fişi

İşyeri Eğitimi Sözleşmesi

Zorunlu İşyeri Eğitimi Belgesi

İşyeri Eğitimi Protokolü


işyeri eğitimi İngilizce başvuru formu (click here for English application form)

işyeri eğitimi İngilizce kabul formu (click here for English acceptance form)

 

İşyeri Eğitimine gidecek öğrencilerin Kaza Sigortalarının yapılması zorunlu olduğundan, sigorta girişlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeleri Bölüm Sekreterliklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

  1. Müstahak ve müstahak değildir belgesi (e-devlet şifresi ile öğrenci tarafından çıkarılarak teslim edilecektir)

  2. İşyeri Eğitimi Kabul Formu

  3. İş Yeri Eğitimi Protokolü

  4. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi

    Bu belgeler ıslak imzalı ve 3'er nüsha olarak hazırlanıp, 1 nüshası elden veya vekil aracılığı ile Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. 
    Aşağıdaki Sık Sorulan Sorular bölümünü dikkatlice okuyunuz

 
İŞYERİ STAJI İLE İLĞİLİ SIK SORULAN SORULAR
 
S-1)      Matbu evrakı gerekli mi?
C-1)      Evet Gerekli
 
S-2)      Devamsız öğrenciler işyeri eğitimine gidebiliyor mu?
C-2)      En az bir dersten devamsızlığı olan öğrenci işyeri eğitimine gidemez.
 
S-3)      İşyeri eğitiminde öğrenciye ücret verilir mi?
C-3)      6111 sayılı kanuna göre şirket isterse öğrenciye ücret verebilir ve vergiden muaftır.
 
S-4)      İşyeri eğitimi sırasında konaklama ve yeme-içme nasıl karşılanacak?
C-4)      İşyeri eğitimi sırasında konaklama ve yeme-içme öğrenciye aittir.
 
S-5)      4. Sınıf öğrencileri için mail grubu oluşturulacak mı?
C-5)      Her yıl 4. Sınıf öğrencileri için mail grubu oluşturulacaktır.
 
S-6)      İşyeri eğitimi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılabilir mi?
C-6)      İşyeri eğitimi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılabilir.
 
S-7)      İşyeri eğitiminde öğrencilerin sigortası kim tarafından ödenecek?
C-7)      İşyeri eğitiminde öğrencilerin sigortası üniversite tarafından ödenecektir.
 
S-8)     İşyeri eğitimi hangi tarihler arasında yapılması gerekir?
C-8)     İşyeri eğitimi akademik takvimde belirtilen ders başlangıç ve ders bitiş tarihleri arasında eğitim-öğretim dönemi süresince yapılacaktır.
 
S-9)     İşyeri eğitimi AKTS kredisi kaç olacak?
C-9)     İşyeri eğitimi 20 AKTS ders yüküne sahiptir.
 
S-10)     İşyeri eğitimi dersinin sınavları (sunumları) ne zaman yapılır.
C-10)     İş yeri eğitimi dersi sınavları Final ve Bütünleme haftasında komisyonca belirlenen günlerde yapılır.
 
S-11)     İşyeri Eğitimi için evrakların en son teslim tarihi nedir?
C-11)        Ders döneminin başlamasından en az iki hafta evvel tüm evraklar teslim edilmelidir.
 
S-12)        İşyeri eğitiminin başlaması için gerekli olan evrakları bizzat teslim etmek zorunda mıyız ?
C-12        Hayır, Bir vekil tarafından evraklar için gerekli imzalar takip edilerek işlemler başlatılabilir.
 
S-13)        Belgelerin kaç nüsha olmalıdır ?
C-13)        Tüm belgeler en az 3 kopya olarak hazırlanmalı ve ıslak olarak imzalatılmalıdır.
 
S-14)        İşletmede işyeri evraklarına kimler imza atabilir?
C-14)        İşletmede işyeri dökümanını Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi veya  Elektrik Elektronik Mühendisi imzalaması gerekmektedir.
 
Türkçe