Diller

İşyeri Eğitimi

TASLAK İŞYERİ EĞİTİMİ DEFTERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UYARILAR: Fakülte kurulu kararınca, iş yeri eğitimine gidecek öğrencilerden tek numaralı olanlar GÜZ döneminde, çift numaralı olanlar BAHAR döneminde iş yerine gidebilir. Öğrenciler dönem değişikliği için kendi aralarında becayiş yapabilirler. Öğrenciler sadece kendi öğretim öğrencileri ile becayiş yapabilir (normal öğretim normal öğretimle, ikinci öğretim öğrencileri ikinci öğretim ile). Becayiş için her iki öğrenci de dilekçe vermeli ve komisyon uygun kararının alınmış olması gerekmektedir. Geçerli bir mazaret olmadığı sürece son sınıfta ilgili dönemde işyerine gidilmesi zorunludur. İş yerine gitmesi için herhangi bir engeli olmayan öğrenci o dönem işyerine gitmeyip ders alamaz, kendi döneminde gitmek zorundadır. Geçerli bir mazareti olanlar dilekçe ile bölüme başvurup komisyon kararına göre hareket etmek zorundadır. Mezun olabilmek için sadece işyeri eğitimi dersi kalmış olanlar dilekçe vererek dönem değişikliği talebinde bulunabilirler. Dilekçelerine danışmanlarının işyeri eğitimini aldıktan sonra mezun olabilir onayını vermesi gerekir. Nihai kararı iş yeri komisyonu verecektir. İşyeri eğitimi defteri haftalık olarak yazılacaktır.

Güncellenen Dokümanlara Fakülte web sitesinden ulaşabilirsiniz. 


işyeri eğitimi İngilizce başvuru formu (click here for English application form)

işyeri eğitimi İngilizce kabul formu (click here for English acceptance form)

 

 

İşyeri Eğitimine gidecek öğrencilerin Kaza Sigortalarının yapılması zorunlu olduğundan, sigorta girişlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeleri Bölüm Sekreterliklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

 1. Müstahak ve müstahak değildir belgesi (e-devlet şifresi ile öğrenci tarafından çıkarılarak teslim edilecektir)

 2. İşyeri Eğitimi Kabul Formu

 3. İş Yeri Eğitimi Protokolü

 4. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi

  Bu belgeler ıslak imzalı ve 3'er nüsha olarak hazırlanıp, 1 nüshası elden veya vekil aracılığı ile Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. 
  Aşağıdaki Sık Sorulan Sorular bölümünü dikkatlice okuyunuz

İŞYERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

İşyeri Eğitimi çalışmaları için düzenlenecek defterin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.

 

PUANLANDIRMAYA TABİ OLMAYAN MUTLAKA OLMASI GEREKEN MADDELER
Defter biçimi ve içeriği
Kapak
Fakültemiz tarafından basılmış pencereli bölme içeren hazır kapak kullanılarak, ciltleme yapılacaktır (Ek 1)
Mevcut
 
İç Kapak
İç kapakta Fırat Üniversitesinin amblemi, altında "Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi" ifadeleri büyük puntolarla ve ortalanarak yazılacaktır. Bir altında büyük puntolarla "İŞYERİ EĞİTİMİ DERSİ DOSYASI" ifadesi yer alacaktır. Hemen akabinde kapaktaki şeffaf pencereden görülebilecek biçimde BÖLÜMÜ:, NUMARASI, ADI ve SOYADI ve defterin hazırlandığı ay ve yıl yazılacaktır (Ek 2).
 
 
Müteakip sayfa
Firma/Kurum Yetkilisi tarafından mühürlenen ve imzalanan, Bölümümüz İşyeri Eğitimi Komisyonu üyesi tarafından onay imzasını taşıyan ve F.Ü. Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği Bölümüne hitaben yazılan sayfa yer alacaktır (Ek-3).
 
 
1-3 üncü sayfalar
Teknoloji Fakültesi Dekanlığınca ve İşyeri Yönetici tarafından imzalanan ve mühürlenen "İŞYERİ EĞİTİM PROTOKOLÜ" bulunacaktır (Ek-4).
 
 
4-5 inci sayfalar
Bu sayfalarda "İŞYERİ EĞİTİMİ ESASLARI VE TARAFLARIN
YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN İŞYERİ EĞİTİM
SÖZLEŞMESİ" yer alacaktır. Bu belge Fakülte-Sanayi Koordinatörü, öğrenci ve İşyeri Eğitimi Yetkilisi tarafından imzalanacaktır (Ek-5).
 
 
6-
Öğrenci kaç hafta eğitim yapmış ise her hafta yapmış olduğu faaliyetleri özetleyen tablolar hazırlayacaktır. Bu tabloların başında o güne ait tarih aralığı görülecektir. Her tablonun altını işyeri yetkilisi imzalayacak ve kaşeleyecektir (Ek-6).
 
 
Müteakip sayfa
İÇİNDEKİLER Sayfası, defterin hangi sayfasında hangi başlıklar kullanılmışsa, ona uygun içerik düzenlemesi yapılacaktır (Ek-7).
 


PUANLANDIRILMASI GEREKEN KISIMLAR
Puanı
 
GİRİŞ
Giriş bölümünde genel bilgilere yer verilecektir.
5
 
Kurumun
tanıtımı
İşyeri Eğitiminin yapıldığı kurum tanıtılacaktır. Bu tanıtma en az 2 ve en fazla 5 sayfa ile sınırlandırılacaktır. Bu bölümde kurumun misyonu, vizyonu, organizasyon şeması, İş akış şeması, çalışan elemanların isimleri/unvanları, yetki ve sorumlulukları yazılacaktır. Üretim sahaları ve hedef kitlenin ya da kurumun nereler olduğu yazılacaktır.
5


Haftalık iş planı ve
yapılan işler
 
Bu bölümde ilk haftadan başlayarak her hafta kimlerin denetiminde ne işler yapılmışsa tek tek açıklanacaktır. Bu açıklamalar yapılırken, her gün sabah ve öğle sonu ne işler yapıldığı belirtilecektir. Çalışılan projenin konusu, karşılaşılan sorunlar, ne tür çözümler üretildiği açıkça
yazılacaktır. Varsa geliştirilmiş program kodları, üretim vb. gelişmeler yazılacaktır.
50
 
 
SONUÇ
Sonuç olarak iş yeri eğitimi sürecinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
5
Yazım formatı
 
A4 kağıdı boyutunda sol kenardan 3,5 cm, diğer kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaralandırılması altta ortalanacaktır. Times New Roman fontu kullanılmalıdır. Ana başlıklar koyu ve büyük harf, alt başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük ve koyu olmalıdır. Üçüncü derece başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük diğerleri küçük ve italik yazılmalıdır.
15
İmla kuralları
 
Türkçe yazım kurallarına uygunluk açısından inceleme
10
Sesli, görüntülü, yazılı material oluşturma
 
Defter ile birlikte verilecek CD üzerinde veya daha önceden duyurulan web tabanlı site üzerine yüklenilen (Google Classroom gibi)  çalışmalar ile ilgili çalışma video görüntüleri, kod parçacıkları, animasyon, benzetim, ses kaydı vs. yer alması
10
 MÜLAKAT
İşyeri Eğitimi değerlendirilmesinin mülakat bölümü en az 3 kişiden oluşan bir jüri önünde yapılır. Görev alacak jüri üyeleri Bölüm Kurulu kararı ile belirlenir. Mülakatın yapılacağı yer, saat ve mülakata katılacakların isimleri bölüm web sitesinde ilan edilir.
Alınan eğitimin günceliği
5
Sununun özellikleri, renk seçimlerinin uygunluğu, sunudaki format bütünlüğü
5
Sununun resim, görüntü, ses kayıdı, animasyon, benzetim vb unsurları ihtiva etmesi
15
Türkçe yazım kuralarına uygunluk
5
Anlatım becerisi, Türkçeyi iyi kullanma
10
Sunu sırasında Jüri üyelerin sorularına verilen cevaplar ve aşağıdaki kuralara uygunluk
 • Mesleği ile ilgili sorumlulukların farkında olma
 • Teorik bilgiyi pratikle ilişkilendirme
 • Problem tespiti ve çözüm üretme
 • Yaptığı işe olan farkındalığı
 • Çalışma alanın Adli Bilişim Mühendisliği Uygulama alanlarına uygunluğu
 • Uygulama sonrası savunmasında tutarlılık
 • Çalıştığı işletmenin büyüklüğü (1-5, 6-20, 20-~ kişi)
 • İşyerinde gerçekleştirilen projelere katılma yöntemi (Test, analiz, kod geliştirme, uygulama)
 • Bölüm müfredatı dışında yeni öğrendiği diller veya geliştirme ortamlarının sayısı
 • İşyerinde gerçekleştirdiği projelerin sayısı ve Adam/Ay oranına göre gerçekleştirdiği işin değerinin ölçülmesi
 • İşyerindeki göreve devam durumu ve sigorta başlama ve bitiş tarihleri
 • Adli Bilişim Mühendisliği alanında yapılan uygulamaların sınanması
60
 
 

İŞYERİ STAJI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 

S-1)      Matbu evrakı gerekli mi?

C-1)      Evet Gerekli

 

S-2)      Devamsız öğrenciler işyeri eğitimine gidebiliyor mu?

C-2)      En az bir dersten devamsızlığı olan öğrenci işyeri eğitimine gidemez.

 

S-3)      İşyeri eğitiminde öğrenciye ücret verilir mi?

C-3)      6111 sayılı kanuna göre şirket isterse öğrenciye ücret verebilir ve vergiden muaftır.

 

S-4)      İşyeri eğitimi sırasında konaklama ve yeme-içme nasıl karşılanacak?

C-4)      İşyeri eğitimi sırasında konaklama ve yeme-içme öğrenciye aittir.

 

S-5)      4. Sınıf öğrencileri için mail grubu oluşturulacak mı?

C-5)      Her yıl 4. Sınıf öğrencileri için mail grubu oluşturulacaktır.

 

S-6)      İşyeri eğitimi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılabilir mi?

C-6)      İşyeri eğitimi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılabilir.

 

S-7)      İşyeri eğitiminde öğrencilerin sigortası kim tarafından ödenecek?

C-7)      İşyeri eğitiminde öğrencilerin sigortası üniversite tarafından ödenecektir.

 

S-8)     İşyeri eğitimi hangi tarihler arasında yapılması gerekir?

C-8)     İşyeri eğitimi akademik takvimde belirtilen ders başlangıç ve ders bitiş tarihleri arasında eğitim-öğretim dönemi süresince yapılacaktır.

 

S-9)     İşyeri eğitimi AKTS kredisi kaç olacak?

C-9)     İşyeri eğitimi 20 AKTS ders yüküne sahiptir.

 

S-10)     İşyeri eğitimi dersinin sınavları (sunumları) ne zaman yapılır.

C-10)     İş yeri eğitimi dersi sınavları Final ve Bütünleme haftasında komisyonca belirlenen günlerde yapılır.

 

S-11)     İşyeri Eğitimi için evrakların en son teslim tarihi nedir?

C-11)        Ders döneminin başlamasından en az iki hafta evvel tüm evraklar teslim edilmelidir.

 

S-12)        İşyeri eğitiminin başlaması için gerekli olan evrakları bizzat teslim etmek zorunda mıyız ?

C-12        Hayır, Bir vekil tarafından evraklar için gerekli imzalar takip edilerek işlemler başlatılabilir.

 

S-13)        Belgelerin kaç nüsha olmalıdır ?

C-13)        Tüm belgeler en az 3 kopya olarak hazırlanmalı ve ıslak olarak imzalatılmalıdır.

 

S-14)        İşletmede işyeri evraklarına kimler imza atabilir?

C-14)        İşletmede işyeri dökümanını Adli Bilişim Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi imzalaması gerekmektedir.

 
Türkçe