Diller

2016 Müfredatı Ders İçerikleri

Ders içeriklerine pdf olarak erişmek için tıklayınız.

2016 MUFREDATI DERS İÇERİKLERİ V

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM105

Algoritma ve Programlama

3

2

4

5

Ders İçeriği

Problem çözme. Giriş-İşlem-Çıkış süreci. Algoritma tasarımı. Algoritmalarda kesinlik, sonluluk, etkinlik, giriş-çıkış. Sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işleçler. Giriş-Çıkış deyimleri. Koşul ve Tekrar deyimleri. Vektör ve matris gösterimleri. Karakter bilgi işlemleri. Alt yordam ve Fonksiyon alt programları. Özyineleme. Yapısal bir programlama dilinde uygulamalar. Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş ve uygun bir programlama ortamının tanıtımı. Bu dildeki temel kavramlar (ifadeler, veri tipleri, değişkenler, denetim yapıları, diziler, …). Böl ve Çöz Yöntemi. Modüler yazılım geliştirme (metotlar ve sınıflar). Sınıf Değişkenleri ve Yerel Değişkenler. Form Elemanları. Olay Güdümlü Programlamaya Giriş. Dinamik Diziler. Bağlaçlı Listeler. Arama ve Sıralama Algoritmaları. Dosyalar. Algoritmalarda uygun yapıların seçilmesi. Etkin algoritmaların geliştirilmesi.

Ders Kitabı

Algoritma ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri Vatansever, Sistem Yayıncılık, 2006.

(Harvey & Paul) Deitel &Deitel; C++ How to Program, 6/EISBN-10: 0136152503 , ISBN-13: 9780136152507 Publisher Prentice Hall , Copyright: 2008.

Yardımcı Ders Kitapları

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar, Soner  ÇELİKKOL, Academic Book Publishing, Herbert Schildt, “C# : “The Complete Reference”, McGraw-Hill, 2002, Türkçe Baskısının adı “Herkes İçin C#”, Alfa Yayınları, 2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM107

Adli Bilişim Mühendisliğinin Temelleri

2

1

3

6

Ders İçeriği

Bilişim suçlarına giriş, Adli bilişim teknolojileri, Disk ve dosya sistemlerinden veri kurtarma, Delil toplama, sahiplik doğrulama, veri doğrulaması, saklama ve koruma,  tanıma ve kimliklendirme, Windows, Linux, Mac-OS mimarleri, Dosya yapılarının analizi, ağ analizi, otonom sistem analizi, Adli bilişim metodolojisi, algoritma, protokol ve araçlar, Adli bilişimdeki güncel gelişmeler.

Ders Kitabı

Textbook: C. Altheide & H. Carvey Digital Forensics with Open Source Tools, Syngress, 2011. ISBN:9781597495868.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM109

Temel Hukuk

2

0

2

2

Ders İçeriği

 Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları,hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, gerçek kişlerin hak ve eylem ehliyeti, kişilik hakları ve korunma yolları ,sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

FIZ 111

Fizik I

4

0

4

6

Ders İçeriği

Ölçme Bilgisi, Vektörler, Çizgi Üzerinde Hareket, İki veya Üç Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunu, Newton Kanunun Uygulamarı, İş ve Kinetik Enerji, Enerji korunumu ve Potansiyel Enerji, Çok Parçacıklı Sistemler ve Kütle Merkezi, Doğrusal Momentum ve Çarpışma, Dönme Hareketi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Evrensel Çekim Yasası, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi ve Dalgalar, Harmonikler, Uygulamalar.

Ders Kitabı

Fiziğin Temelleri ve Mekanik Problem Çözümleri-1, D. Halliday R. Resnick, Arkadaş Yayinevi, 1998.

Yardımcı Ders Kitapları

Fen ve Mühendislik için Fizik I, Raymond A. Serway ve Robert J. Beichner, Palme Yayıncık 2002.

 Ders Notları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

FIZ 105

Fizik Labotaruvarı-I

0

2

1

2

Ders İçeriği

Öğrencinin mekanik deneyleri yoluyla ölçme bilgisi, deneysel verilerin işlenmesi ve hata analizi ilke ve becerileri konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT 161

Matematik I

4

0

4

6

Ders İçeriği

Sayılar; Kompleks Sayılar, Fonksiyonlar: Tanımı, türleri, özel tanımlı fonksiyonlar; Trigonometri, Hiperbolik Fonksiyonlar, Limit; Süreklilik; Türev; Maksimum Ve Minimum Problemleri; Grafik Çizimleri, Koordinat Sistemleri, Fonksiyonların Diferansiyeli; İntegral Hesap; Belirsiz İntegral Alma Metotları; Belirli İntegral; Alan Hacim Hesaplamaları, eğriler arasındaki alan, yay uzunluğu, ağırlık merkezi ve atalet momentinin bulunması, Matrisler ve Çeşitleri, Matrislerde Rank İşlemi, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri,Cramer Teoremi

Ders Kitabı

Çözümlü Genel Matematik Problemleri 1, Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, İstanbul, 2006

The Basic Concepts Of Mathematics Temel Matematik Kavramları, Mehmet

Yardımcı Ders Kitapları

Genel Matematik 1, Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, İstanbul, 2006.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

TRD 109

Türk Dili I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Dil Kavramı, Dilin Sosyal Bir Yapı Olarak Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Dil-Kültür İliskisi, Kültür-Uygarlık İlişkisi, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Tarihi Gelişimi, Sanat-Yaratıcılık ve Toplum, Türkiye Türkçesinin Grameri (Türkçe’nin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Uygulaması).

Ders Kitabı

Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1073. Eskişehir, 1998.

Uygulamalı Türkçe Bilgileri, Göker, O., Evos Basım Yayın, Ankara, 2001.

Yardımcı Ders Kitapları

Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, Eskişehir, 2003. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Uğur, A., Ekspres Matbaası, Kütahya, 2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YDI 107

 İngilizce I

2

0

2

2

Ders İçeriği

 Okuma stratejileri, Tartışma Kompozisyonu organizasyonu, Günlük dil kullanımına yönelik çalışmalar, Güncel konularda metinler, Sözcük bilgisi geliştirme alıştırmaları

Simple Present Tense, Articles, Numbers, Present Progressive Tense, Possessive Adjectives, can, Singular and Plurals, How Many, How Much, Some, Any, A Little, A Few, Some Prepositions.

Ders Kitabı

Johannsen, K. L. 2006; English for the Humanities, Thomson ELT, 25 Boston, Massachusetts.

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM106

Programlama Dilleri

3

2

4

5

Ders İçeriği

Programlama dillerindeki temel kavramlar ve temel programlama paradigmaları,tanıtılan kavramları örnekleme, Pascal, C, C++, Java gibi çeşitli programlama dillerinin sağladığı yapılar.

Ders Kitabı

Sebesta, R.,"Concepts of Programming Languages", Addison-Wesley Publishing, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

Pratt, T.W., Zelkowitz, M.V., "Programming Languages - Design and Implementation", Prentice Hall, 1996.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM108

Bilgisayar Sistemleri

3

2

4

4

Ders İçeriği

Bilgisayar sistemleri, Bilgisayar donanımı: merkezi işlemci birimi, ana kart, güç ünitesi, soğutma üniteleri, harici veri depolama birimleri, kontrol üniteleri, portlar, ana hafıza birimleri ve hafıza türleri, bataryalar, genişleme kartları (PCI, AGP, ağ, grafik, modem, ses, optik sürücü vb.), performans faktörleri, Yazılım: Sistem yazılımları, yardımcı yazılımlar, uygulama yazılımları, dönüştürücü yazılımlar, özel amaçlı ticari yazılımlar, performans faktörleri, Çevre birimleri: Yazıcılar, çiziciler, kameralar, tarayıcılar, klavye ve fare, ekranlar, ekran kartı sürücüleri, çoklu ortam aygıtları, depolama birimleri, ağ elemanları, taşınabilir sürücüler, tak/çalıştır elemanlar, performans faktörleri, Bilgisayar sistemi tasarımı (Bilgisayar sistemlerinde ihtiyaç analizi, optimum donanım toplama, sistem özelliklerini belirleme), performans faktörleri.Laboratuvar çalışma güvenliği, sistem yükleme, sistem yapılandırması, sitemi test etme.Yazılım bakımı, donanım bakımı, dosya yönetimi.

Ders Kitabı

Anfinsin, D – IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide (Cisco Press, 2010), ISBN 158713263X, Dick, D – The PC Support Handbook: The Configuration and Systems Guide (Dumbreck Publishing, 2009) ISBN 9780954171131.

Computer Organization and Design, Revised Fourth Edition, Fourth Edition: The Hardware/Software Interface, ISBN-10 0-12-374750-3, ISBN-13 978-0-12-374750-1, Author(s) Patterson, David; Hennessy, John H., Publisher Morgan Kaufmann.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

FIZ 112

Fizik II

3

0

3

5

Ders İçeriği

Elektrik ve Manyetizma

Ders Kitabı

Fiziğin Temelleri ve Mekanik Problem Çözümleri-2, D. Halliday R. Resnick, Arkadaş Yayinevi, 1999

Physics for Scientists and Engineers, sixth editions (2004) by Raymond A. SERWAY and John W. Jewett, Jr., Brooks/Cole- Thomson Learning.

Physics for Scientists and Engineers, fifth editions (2000) by Raymond A. SERWAY and Robert J.BEICHNER, Saunders College Publishing.

Yardımcı Ders Kitapları

Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 2008.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

FIZ106

Fizik Laboratuvar - II

0

2

1

2

Ders İçeriği

Uzunluk ölçümleri, hata analizi, bir ve iki boyutta hareket, titreşim hareketi, çarpışmalar, korunum yasaları.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT104

Lineer Cebir

2

0

2

4

Ders İçeriği

Mühendislik uygulamalarında kullanılan lineer ve lineer olmayan eşitliklerin çözüm yöntemlerini öğretmek

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT162

Matematik II

4

0

4

6

Ders İçeriği

Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.

Ders Kitabı

Johannsen, K. L. 2006; English for the Humanities, Thomson ELT, 25 Boston, Massachusetts

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

TRD 110

Türk Dili II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve Uygulaması, Anlatım ve Cümle Bozuklukları ile İlgili Çalışmalar.

Ders Kitabı

Türkçe El Kitabı, Gülensoy, T., Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, 1994.

Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1073. Eskişehir, 1998.

Uygulamalı Türkçe Bilgileri, Göker, O., Evos Basım Yayın, Ankara, 2001.

Yardımcı Ders Kitapları

Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, Eskişehir, 2003. •               Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Uğur, A., Ekspres Matbaası, Kütahya, 2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YDI 108

İngilizce II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Simple Past Tense, Auxiliary Verbs (Be, Do), Must, Have to, Has to, Going to From, Adverbs of Time, Regular and Irregular Verbs, Possessive Pronouns

Ders Kitabı

Johannsen, K. L. 2006; English for the Humanities, Thomson ELT, 25 Boston, Massachusetts

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM209

Bilgisayar Ağları

3

1

4

5

Ders İçeriği

Sayısal iletişimin temelleri, sayısal kodlamalar. Bilgisayar ağ kavramları,. OSImodeli ve katmanlarının açıklamaları, Segment, Paket, Çerçeve tanımlamaları. Katmanlar arası iletişim. Hata sezme yöntemleri. Ağ topolojileri , Adreslemeler ve dönüşüm. Ağ cihazlarının görev ve tanımları. Yönlendirme algoritmaları. LAN teknolojileri ve temel özellikleri. Yapısal kablolama. WAN teknolojileri. TCP/IP modeli ve protokol kümesinin temel özellikleri. TCP/IP ve İnternet. Ağ işletim sistemlerine bir bakış. Ağ güvenliği ile ilgili temel bilgiler.

Ders Kitabı

Papatya Yayıncılık, R. Çölkesen, Network Tcp/Ip Unix El Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

Hazırlanmış ders slaytları (Powerpoint)

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM211

Adli Bilişim Kanunları

3

2

4

6

Ders İçeriği

Bilgisayar Suçlarına giriş, Elektronik deliller, Elektronik ortamda bilgi arama, Elektronik deliller için izin süreci, Arama süreci problemleri, Arama izinleri ve şifreler, Kablosuz telefon takibi, Elektronik delillere el koymak, Bilgisayar ağ problemleri ve tanımlanamayan problemler (Outside the box), Yasal korumalar (Yazılı belgeler, Gizli dinleme yasası, elektronik izleme, İletişim yasası, Müstehcenlik ve çocuk pornografisi: Dağıtım, bulundurma ve izleme; Arama ve el koyma; yayınlanmasını durdurma; Cinsel içerikli mesajlaşma, İnternet yoluyla çocuk sömürüsü, Bilişimde sahte adresler ile mülkiyet suçları, Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası, Adli bilişimde uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler, Fikri mülkiyet suçları, kötü amaçlı yazılımlar ve istenmeye e-postalar, Kimlik suçları ve tehditler,  İnternet üzerinden taciz ve hakaret, Bilişim suçlarındaki özel ceza konuları, Öne çıkan internet güvenlik olayları (the conficker worm, stuxnet and flame, the NSA’s TSP).

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM213

Veri Yapıları

2

1

3

4

Ders İçeriği

Problem çözme ve algoritma geliştirme: algoritmaların belirliliği, sonluluğu, etkililiği girdi/çıktı ve analizi. Veri yapıları ve modelleri: Algoritmalar ve sparks: veri, değişkenler, atamalar, aritmetik, boolean, karakter tipi deyimler. Liste, ağaç ve graf veri modelleri. Algoritmik program tasarımı ve akış şemaları: Terimler şartlı terimler, girdi/çıktı terimler, tekrarlamalı terimler. Kaba kod, gerçek kod, akış şemaları. İşlemler: aritmetiksel ve mantıksal işlemler ve işlemlerin öncelikleri. Programlama stilinin elemanları: vektör, matris ve dizinin gösterimleri. Program çalışma hızı ve bellek gereksinimi: Yürütme zamanı, zaman karmaşıklığı, alan maliyeti ve karmaşıklığı, algoritma analizi, karmaşıklık, bellek gereksinimi, asimtotik notasyonlar. Sıralama algoritmaları (shell sort, bubble sort, heap sort, quick sort, merge sort, selection sort, insertion sort,) Arama algoritmaları (linear search, binary search, binary tree search). Bağlantılı listeler:  Tek yönlü ve çift yönlü bağlantılı listeler ve uygulamaları. Yığın ve Kuyruk Yapıları: Yığın ve kuyruk tasarımı, dizi ve bağlantılı listeler ile yığın ve kuyruk tasarımı. Ağaç yapıları: Temel ağaç kavramları, ağaçların bellekte tutulması , ikili ağaçlar, AVL ağaç yapıları, B/B+ ağaç yapıları, ağaçların tasarımı ve uygulamaları Graf veri modeli: Graf kavramları, grafların bellekte tutulma biçimleri, komşuluk matrisleri ve listeleri, graflar üzerinde dolaşma, en kısa yol problemi ve algoritmaları, depth-first search algoritması, breath first search algoritması.

Ders Kitabı

Lafore, R., "Data Structures & Algorithms in Java", 2nd Edition, SAMS Publishing, 2003. 776p

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM215

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

3

1

4

4

Ders İçeriği

Veritabanı İşleme, İlişkisel Gerçekleştirimin Temelleri, Sorgu Dilleri, Veri Modelleme,Normalleştirme, Veritabanları ve İnternet Teknolojisi, Çok-Kullanıcılı Veritabanlarını Yönetmek

Ders Kitabı

Kroenke, D. M., “Database Processing: Fundamentals, Design and Implementation”, Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

Halpin, T., Evans, K., Hallock, P., Maclean, B., “Database Modeling with Microsoft Visio for Enterprise”, Morgan Kaufmann Publishers, (2003).

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

AIT209

Atatürk İlk. ve İnk. Tar I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros ateşkes antlaşması ve müteakip olaylar, işgaller karşısında memleketin durumu ve M.Kemal Paşanın tepkisi, M. Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve Son Osmanlı mebusan meclisinin açılışı, TBMM’nin açılması ve kurtuluş savaşının yönetimini eline alması

Ders Kitabı

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Oğuz AYTEPE ve Diğ. Siyasal Kitapevi, Ankara, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT271

Differansiyel Denklemler

4

0

4

6

Ders İçeriği

Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler ve Mühendislik Uygulamaları, Doğrusal Diferansiyel Denklemler ve Mühendislik Uygulamaları, Green Fonksiyonları, Lineere Cebire Giriş, Eş-Zamanlı Doğrusal Diferansiyel Denklemler, Sonlu Farklar, Mekanik Sistemler ve Elektrik Devreleri, Fourier Serileri ve İntegrali, Laplace Dönüşümü. Kısmi Diferansiyel Denklemler, Denklemlerin Türetilmesi, Dalga Denkleminin D’Alembert Çözümü, Değişkenlerine ayırma Metodu, Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Bessel Fonksiyonları ve Legendre Polinomları, Vektör Uzayları ve Lineer Dönüşümler, Vektör Analizi, Varyasyon Hesabı, Kompleks Değişkenli Analitik Fonksiyonlar.

Ders Kitabı

Bekir Karaoğlu, Matematik Yöntemler, Seçkin Yayıncılık, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

 Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley, 9th Ed, 2005

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

İŞL451

Girişimcilik I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Girişimcilik ve girişimci kavramları, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleridir.

Ders Kitabı

Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM206

Mesleki İngilizce

3

0

3

3

Ders İçeriği

 Elektrik-Elektronik alanda ve buna yakın alanlarda İngilizce yazılmış bazı teknik metinleri okuyabilmek, tercümesini yapabilmek ve anlamak

Ders Kitabı

English in Electrical Engineering and Electronics Yazarı: Erich H. Gıendinning, Oxford University Press, 1985

Yardımcı Ders Kitapları

Edis P.,Readings and Exercises in Technical English, İ. T. Ü. Vakfı Yayın No:2, 1987.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM210

Ağ ve Sistem Güvenliği

3

1

4

5

Ders İçeriği

Ağ Güvenliğine Giriş ve Temel Kavramlar, Risk Değerlendirmesi, Güvenlik Politikası, Tehditlerin Sınıflandırılması, Parolalar, Erişim İzinleri, Geleneksel Yöntemler, Açık Anahtar Yöntemleri, Asıllama, Sayısal İmza, Protokoller, TCP/IP Protokol ve Hizmetlerinde Güvenlik, Güvenlik Duvarları, Sanal Özel Ağlar, Saldırı Tespit Sistemleri ve Çözümleri

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM212

İnternet ve E- Ticaret Güvenliği

3

2

4

5

Ders İçeriği

İnternet üzerinden saldırı ve savunmalar, güvenlik ilkeleri, caydırıcılık, HTTP Sunucuları, olay yönetimi, HTML formları, SQL sızmaları, Java güvenliği, Kimlik ve erişim denetimi, Kriptografi, Sertifikalar, SSL, şifre yönetimi, İletişim güvenliği, SSH, Firewall, VPN, Yasal sorunlar, sözleşmeler, Mevzuat ve yönetmelikler, Web Saldırıları, Güvenlik açıkları, Uygulama saldırıları, Ağ güvenliği, Web sunucu güvenliği, Bellek taşması.

Ders Kitabı

Web Securrity, Privacy, and Commerce, ISBN-10 0-596-00045-6, ISBN-13 978-0-596-00045-5, Author(s) Garfinkel, Simson; Spafford, Gene, Publisher O'Reilly, Year 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM214

Bilgi Güvenliğive Şifreleme Teknikleri

3

1

4

5

Ders İçeriği

Şifrelemeye giriş, Simetrik şifreleme yöntemleri, Blok şifreleme yöntemlerinin kriptanalizi, Hash Fonksiyonları, Sayılar Kuramı, Açık anahtarlı Şifreleme (Temel ve RSA), Açık anahtarlı Şifreleme (El-Gamal), Eliptik Eğri Tabanlı Şifreleme, Sır Paylaşımı ve Eşikli Şifreleme, Anahtar Dağıtımı ve Yönetimi

Ders Kitabı

Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone, "Handbook of Applied Cryptography", CRC Press, 1996.

 

Yardımcı Ders Kitapları

Neal Koblitz, "A Course in Number Theory and Crytography", Graduate Text in Mathematics, Springer Verlag, 1987.

Richard A. Mollin, "RSA and Public-Key Cryptography", Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2003.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM216

Bilişim Suçu Donanımları

3

0

3

4

Ders İçeriği

Temel bilgisayar bileşenleri ve terminolojisi, Veri saklama ortamları (Manyetik, flash, optik, RAM vb.), Giriş çıkış arayüzleri (Entegre sürücü devreleri, SATA, eSATA, USB 1,2,3,) Firewire, ScsI, ISCSI, SAS and Fiber Kanal, Sabit Disk Çoğaltma, Geçerlilik testlerinin prensipleri, Geçerlilik testi tasarımı, Gömülü cihazlar, Ağ donanımı (NIC, hub, switch, router, Modemler(Hücresel, Kablo, Fiber)), GPS Aygıtları, Ağ iletim ortamları, Eklenebilir cihazlar, Taşınabilir Cihazlar (Smart Phone, Tablet, Netbook), SIMM Kartlar, RFID nesneleri, Akıllı Kartlar, Manyetik Kartlar, Bilinmeyen veya kullanıcının eklediği cihazların incelenme metodları, Veri çıkarma, yakalama ve koruma yöntemleri.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

AIT210

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun dönemi, Eğitim İnkılabı, Kültür İnkılabı, Harf inkılabı, Türk tarih inkılabı, Türk dil inkılabı, İzmir iktisat kongresi, Çok partili hayata geçme, Kadın hakları alanında inkılap, şapka, kılık ve kıyafet inkılap, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası, Atatürk ilkeleri, siyasi olaylar, TBMM hükümeti ile İstanbul hükümeti arasındaki münasebetler, Askeri gelişmeler, Kars antlaşması, Ankara itilafnamesi, Büyük taarruz, Mudanya mütarekesi, Osmanlı saltanatının kaldırılması, Lozan barış antlaşması.

Ders Kitabı

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Oğuz AYTEPE ve Diğ. Siyasal Kitapevi, Ankara, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

İST234

 Olasılık ve İstatistik

3

0

3

4

Ders İçeriği

Olasılığa giriş, ayrık rastlantı değişkenkleri, sürekli rastlantı değişkenleri, iki boyutlu dağılımlar, kestirime giriş, istatistiksel hipotez testi, doğrusal modeller

Ders Kitabı

A. Papoulis, S. U. Pillai, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, Fourth

H. Stark, J. W. Woods, Probabiliy and Random Processes with Applications to Signal Processing, Third edition, Prentice Hall, 2002

Yardımcı Ders Kitapları

R. V. Hogg, E. A. Tanis, Probability and Statistical Inference, fourth edition, MacMillan, 2000.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

İŞL452

Girişimcilik II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Girişimcilik ve girişimci kavramları, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleridir.

Ders Kitabı

Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kod1

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM311

Elektronik Deliller ve Bilgisayar Suçları

3

0

3

5

Ders İçeriği

Bilgisayar suçlarına giriş ve temel kavramlar. Bilgisayar suçları araştırmalarında yasal konular ve bilimsel yöntemlerle suç soruşturmalarına sistematik yaklaşımlar. Dosya sistemleri, veri kurtarma, internet takibi, elektronik delil toplama ve inceleme prosedür ve araçları.

Ders Kitabı

Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet, Eoghan Casey, 2000, 1 st edition.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM313

İşletim Sistemleri

3

0

3

5

Ders İçeriği

İşletim Sistemlerine Giriş, Bilgisayar Sistemi Yapısı, İşletim Sistemi Yapısı, Süreçler, İşparçacıkları, CPU İşdağıtımı, Süreç Eşzamanlama, Ölükilitler, Bellek yönetimi, Sanal Bellek, Dosya Sistemi Arayüzü, Dosya Sistemleri Gerçekleştirimi, Girdi/Çıktı Sistemleri, Yığın Depolama Araçları, C Diline giriş, farklıişletim sistemlerinin kıyaslanması, sistem Yapıları

Ders Kitabı

Operating System Concepts, Siberschatz, Galvin, and Gagne, Wiley,2003

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM315

Bilişim Suçu İnceleme Yazılımları

3

2

4

7

Ders İçeriği

Veri görüntüle ve kurtarma yazılımları, E-posta analiz yazılımları, Dosya ve veri analiz yazılımları, Mac-OS yazılımları, Mobil cihaz yazılımları, İnternet takip yazılımları, Kayıt analiz yazılımları, Uygulama analiz yazılımları,  IP adres izleme yazılımları, Ağ izleme yazılımları, Sohbet odaları takip yazılımları.

Ders Kitabı

Software Forensics: Collecting Evidence from the Scene of a Digital Crime, Robert Slade, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM317

Bilişim Suçu İnceleme Donanımları

3

2

4

7

Ders İçeriği

Diskten veri okuma araçları, Disk yazma koruma araçları,  sinyal engelleme araçları, taşınabilir RAID disk araçları, Görüntü kopyalayıcılar, Cep Telefonu araçları, Tableau adli bilişim araçları, ICS IM Solo 102 Forensic Copier, Faraday çantası, Faraday veri kiti, RAID aygıtları, HD görüntü kopyalayıcıları, Tarantula  analiz aracı, Eclipse Mobil telefon ekran görüntüsü alma aracı.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM319

Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Çoklu ortama giriş, çok boyutlu veri yapıları, görüntü veri tabanları, video veri tabanları, işletim sistemi desteği, sistem servisleri, kullanıcı arayüzü ve aygıtlar, çoklu ortam dosya sistemleri ve bilgi modelleri, ağ üzerinde çoklu ortam dosyaları, sunum ve sahiplik doğrulaması, çoklu ortam iletişim sistemleri ve uygulamaları, bilgi temelli çoklu ortam sistemleri, güncel eğilimler.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM302

Dosya Sistem Analizi

3

1

4

5

Ders İçeriği

İkili kodlama, Dosya formatları, Bilgisayar suç kategorileri, Ağ izleme ve analizi, klasik suçlarda elektronik deliller,  dosya sistemleri (FAT, NTFS, UNIX), aktif sistemlerin analizi, Şifre korumalı dosyalar, şifrelenmiş dosyalar,  kurumsal veri güvenliği.

Ders Kitabı

File System Forensic Analysis. Carter B. Addison-Wesley, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM304

Kimliklendirme Yöntemleri ve Biyometri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Biyometrik Özellikler, Biyometrik özelliklerin karşılaştırılmaları, Biyometrik özelliklerin dijital ortama aktarılma şekilleri, Biyometrik Sistemlere Giriş, Biyometrik sistemin çalışma modları: veri tanımlama, tanıma, onaylama, izleme, Biyometrik sistemin geliştirme adımları, Biyometrik sistem geliştirme adımları için sunulan çeşitli algoritmalar, Biyometrik özelliklere yönelik ön işlemler, Biyometrik özelliklerin özellik setlerinin elde edilmesi, Biyometrik özelliklerin sınıflandırılması, Biyometrik özelliklerin karşılaştırılması, Biyometrik sistemlerde karar mekanizması, Biyometrik sistemlerin doğruluk analizleri ve performanslarının değerlendirilmesi, Çoklu biyometrik sistemler, Biyometrik sistemlere yönelik saldırılar ve bu sistemlerin güvenliğinin sağlanması.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM306

Web Üzerinden Bilgiye Erişim

3

1

4

5

Ders İçeriği

Temel kavramlar, metin işlemede Zipf kanunları, geri bildirim, vb,  sorgu dilleri, işlemleri ve yapısal sorgular, erişim modelleri, Boolean modeli, uzay vektör modeli,  TF-IDF algoritmaları, metin benzerlik ölçüleri, istatistiksel dil modelleri, sosyal ağ analizi, öneri sistemleri ve veri filtreleme, içerik tabanlı filtreleme, kullanıcı geribildirimleri, web madenciliği (kümeleme, sınıflandırma, duyarlılık analizi, sistem günlüğü analizi vb.), bulut bilişim (MapReduce, NoSQL, Hive, Pig, vb.), gelecek nesil arama motorları, ileri düzey arama, bilgi çıkarımı, çoklu dillerde bilgi çıkarımı.

Ders Kitabı

Introduction to information retrieval ISBN-10 1-111-13821-4, ISBN-10 0-521-86571-9, ISBN-13 978-0-521-86571-5, Author(s) Christopher D. Manning; Raghavan, Prabhakar; Schütze, Hinrich, Publisher Cambridge University Press, Year 2008.

Yardımcı Ders Kitapları

Mining the Web, ISBN-10 1-55860-754-4, ISBN-13 978-1-55860-754-5, Author(s) Chakrabarti, Soumen, Publisher Morgan Kaufmann.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM308

İş Hukuku

2

0

2

2

Ders İçeriği

Hukuka giriş, İş hukukuna giriş, Genel kavramlar, Taraflara yüklediği hak ve borçlar , İşçinin korunması, İş hukukunun sona ermesi, Toplu iş sözleşmesi.

Ders Kitabı

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

Centel, Tankut.,İş Yasası

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM330

Online Suç Takibi

3

1

4

6

Ders İçeriği

Online suç takibi yapan yazılımlar, takip yöntemleri, onlinezararlı yazılım algılama sistemleri, gerçek zamanlı veri analizi, siber suç çeşitleri

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM332

Optimizasyon Teknikleri

3

1

4

6

Ders İçeriği

Giriş ve temel kavramlar/ Kısıtsız optimizasyon/ Kısıtsız optimizasyonda analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar/ Kısıtlı optimizasyon: Eşitlik kısıtları altında optimizasyon, Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, özel kısıtlar altında optimizasyon/ Gerçek hayat problemlerine algoritmaların uygulanması ve bilgisayar ile çözümü.

Ders Kitabı

M.A. Bhatti, Practical Optimization Methods, with Mathematica Applications, Springer-Verlag New York, Inc., 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM334

Veri Sıkıştırma

3

1

4

6

Ders İçeriği

Veri sıkıştırma ve kaynak kodlamaya giriş. Blok kodlama. Huffman ve aritmetik kodlama. Sözcük tabanlı kodlama. Sayıl nicemleme. Vektör nicemleme. Öngörücü kodlama. Dönüşüm, alt-bant kodlama ve dalgacık tabanlı kodlama. Görüntü, ses, video ve bilgisayar grafiği sıkıştırma yöntemlerinin sınıf içi sunumları.

Ders Kitabı

Computer Graphics with OpenGL (3rd Edition) by Donald Hearn and M. Pauline Baker.

Yardımcı Ders Kitapları

Angel, E., 2000, Interactive Computer Graphics, A Top-Down Approach with OpenGL, Addison-Wesley, 613 p.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM336

Veri Madenciliği

3

1

4

6

Ders İçeriği

Uzman bilgi çıkarım süreci. Veri ambarı kavramları. Veri önişleme. Veri madenciliği fonksiyonları. Veri madenciliği algoritmaları. Web madenciliği kavramları. Web madenciliği uygulamaları.

Ders Kitabı

Jiawei Han and Micheline Kamber, Data Mining Concepts and Techniques, Morgan Kauffman, 2001

Margareth H. Dunham, Data Mining Introductory and Advanced Topics, Prentice Hall, Pearson Education,

Yardımcı Ders Kitapları

Kavram ve Algoritmalariyla Temel Veri Madenciligi,Dr. Gökhan SILAHTAROGLU, Papatya Yayıncılık

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM338

Metin Tabanlı Bilgiye Erişim Sistemleri

3

1

4

6

Ders İçeriği

Metin tabanlı bilgiye erişim sistemlerinin temel konuları(bilgi erişim modelleri, sorgulama ve dizinleme). Daha ileri konular olarak internet arama motorları, metin sorgulama, sorgu genişletme, sorgu sonuçlarını demetleme, sınıflandırma ve değerlendirme.

Ders Kitabı

David Gries, Paul Gries, 2004, Multimedia Introduction to Programming Using Java, Springer

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM340

Biyoinformatik

3

1

4

6

Ders İçeriği

Bilgisayarın moleküler biyolojide kullanımı ve internet üzerinden biyolojik bilgiye erişim,gen ve protein veritabanları, genom veritabanları ve diğer veritabanlarına erişim, dizi karşılaştırma, gen ve protein dizilerinde homoloji tarama, filogenetik analizler, restriksiyon haritalama, bilgisayar destekli PCR primeri tasarlama konuları,.

Ders Kitabı

Introduction to Bioinformatics: a Theoretical and Practical Approach. Krawetz, S.A. and Womble, D.D. (ed.). Humana Press, Totowa, New Jersey, 2003.

Introduction to Bioinformatics. Lesk, A.M. (ed.). Oxford University Press, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

Bioinformatics: Methods and Protocols. Misener, S. And Krawetz, S.A. (ed.). Humana Press, Totowa, New Jersey, 2000.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM342

Kablosuz /Mobil Çoklu Ağlar

3

1

4

6

Ders İçeriği

IP çoklu ortam servislerine giriş, IMS mimarisi, SIP (Oturum Açma Protokolü), içerik yönlendirme, kayıt, tanımlama ve paylaşım, uygulama sunucuları, sunucu filtreleme kriterleri ve SIP ağdan ağda bağlanma, AAA (Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve kullanıcı hesabı), online ödeme güvenliği, içerik dağıtım servisi kalitesi, Sunum servisleri ve mimarisi,

 İçerik senkronizasyonu, uyumu ve uyum yöntemleri, noktadan noktaya yayın servileri için içerik seçimi ve yayın protokolleri, Kablosuz paket anahtarlmalı, kablosuz paket anahtarlamalı çoklu ortam yayını, tek ve çok noktaya yayın servisleri.

Ders Kitabı

The IMS, ISBN-10 0-470-72196-0, ISBN-13 978-0-470-72196-4, Author(s) Miikka Poikselka; Georg Mayer, Publisher Chichester, UK, Year 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

The 3G IP multimedia subsystem (IMS), ISBN-10 0-470-51662-3, ISBN-13 978-0-470-51662-1, Author(s) Camarillo, Gonzalo; García-Martín, Miguel A.; Miguel-Angel Garcia-Martin Publisher J Wiley & Sons, Year 2008.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM344

Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri

3

1

4

6

Ders İçeriği

Güvenlik öncelikli sistemlerin tanımları, güvenlik tamlık seviyeleri, tehlike analizi, risk analizi, güvenlik öncelikli sistemlerin geliştirilmesi, donanım ve yazılım hata bağışıklıgı, yedekli çalısma sistem güvenligi, kullanılırlığı, ortalama onarım süresi (MTTR), ortalama arızalanma süresi (MTTF), iki arıza arasındaki ortalama süre (MTBF), Markov diyagramları, donanım ve mikroişlemci tasarım hataları, yedekli donanım topolojileri ve örnekleri, her kararın etkinlik ve çalısma durumlarının eksiksiz kontrolü

Ders Kitabı

Timothy Budd, An Introduction to Object-Oriented Programming 3/E, Addison-Wesley, 2002, ISBN-13: 9780201760316

Yardımcı Ders Kitapları

Bruce Eckel:  Thinking in Java, Third Edition. (Online book), 2002.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM346

Sayısal Yöntemler

3

1

4

6

Ders İçeriği

Matemetiksel modelleme ve Mühendislik problemlerinin çözümü. Programlama ve yazılım, hata analizi. Doğrusal denklemlerin çözümü, doğrusal olmayan denklemlerin çözümü. Optimizasyon, eğri uydurma. Sayısal türev, sayısal integral. Adi diferansiyel denklem çözümü, kısmi diferansiyel denklem çözümü. Fourier serileri.

Ders Kitabı

Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, İrfan Karagöz, Nobel Yayın Dağıtım / Matematik Mühendislik Dizisi.

Yardımcı Ders Kitapları

Yazılım ve Programlama Uygulamalarıyla Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, Literatür Yayıncılık, 2003.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM407

Elektronik Delil Toplanması ve Analizi

3

2

4

6

Ders İçeriği

Sistem kayıtlarının analizi, Program ve işletim sistemi kurulum kayıtları, İşletim sistemi olay günlüğü, Sistem olay günlüğü analizi, Güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistem kayıtları, Online sohbet analizi, Konuşma kayıtları analizi, Kaydedilmiş görüşme geçmiş kalıntıların analizi, Bağlantı olay günlüğünün analizi, Kullanılan online sohbet hesaplarının tespit edilmesi

Sabit disk ve harici disk üzerindeki gizli alanların analizi, E-posta analizi, Mesaj başlıklarının analizi ve sahte e-postaların belirlenmesi, Sahte e-posta Spam ve Phishing ayrımının analizi, Mobil aygıt analizi, Windows kayıt defteri analizi, Veri yedeklerinin adli bilişim açısından öneminin tespiti

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM409

Yazılım Etiği

2

0

2

4

Ders İçeriği

Bilişim teknolojilerinde etik değerlendirme prensipleri ve modelleri, kötü amaçlı yazılım araştırmaları, Windows hackleme, Şifre hackleme, Mail hackleme, web uygulamaları hackleme,  web sayfası alan adı hackleme, diğer hackleme türleri, taşınabilir bilgisayarlarda bilişim suçları, VoIP bağlantılarda hackleme, güvenlik açığı testleri, metasploit ile ileri hackleme, güvenlik duvarı, IDS sistemleri, kaçak giriş, saldırı tespit etmenin yolları (Honeypot), sistem ağları güvenliği.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM411

Bitirme Projesi

2

0

2

4

Ders İçeriği

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM413

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

1

5

Ders İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Amaçları ve İlkeleri; İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı: İnsan kaynaklarının planlanması, İnsan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, İşe alınması ve alıştırılması, Performansının değerlendirilmesi, Eğitilmesi, Geliştirilmesi, Disiplin sisteminin kurulması ve uygulanması, İnsan kaynaklarının ücretlendirilmesi; Kariyer Yönetimi; Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji Kullanımı.

Ders Kitabı

Geylan, Ramazan(2000), Personel Yönetimi, Birlik Yayınları, Eskişehir.

Yardımcı Ders Kitapları

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM435

İş Yeri Uygulaması

0

15

8

15

Ders İçeriği

 

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM437

İş Yeri Eğitimi

5

0

5

5

Ders İçeriği

Lisans Programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak, sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM439

Mesleki Uygulama - I

0

2

1

5

Ders İçeriği

                Staj Raporunun değerlendirilmesi

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM441

Mesleki Uygulama - I

0

2

1

5

Ders İçeriği

                Staj Raporunun değerlendirilmesi

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM443

Konuşma Tanıma ve Üretme

3

1

4

6

Ders İçeriği

Sesin temel özellikleri; Ses sinyalleri : Kısa zamanlı Fourier dönüşümü (STFT), Doğrusal öngörü kodlaması (LPC), Cepstrum analizi, Formant ve Pitch yapıları; Ses sinyallerinin kodlanması; Metni seslendirme yöntemleri : Metin ön işlemesi (Metin normalizasyonu, Fonetik çözümleme, Prosodik çözümleme), Ses üretimi (Eklemeli yöntemler, Formant tabanlı yöntemler, Artiküler yöntemler); Konuşmayı metne dönüştürme: Akustik modeller, Dil Modelleri, Türkçe için özelleştirilmiş dil modelleri, Sözcüksel modeller, Çözücü.

Ders Kitabı

Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0, Frank Luna, Publisher: Jones & Bartlett Publishers; 1 edition (June 9, 2003), ISBN-10: 1556229135,ISBN-13: 978-1556229138

Yardımcı Ders Kitapları

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM445

Hareketli Yazılım Geliştirme

3

1

4

6

Ders İçeriği

Mobil uygulamaların özellikleri, durum makinaları diyagramları, performans ve bellek yönetimi, Çoklu işleme, XML, grafik ve kullanıcı arayüzü performansı, mobil uygulamaların paketlenmesi ve dağıtımı.

Ders Kitabı

Reza B'Far and Roy T. Fielding, 2004, Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML,ambridge University Press

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM447

Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri

3

1

4

6

Ders İçeriği

Sayısal görüntünün temelleri, ışığın özellikleri, renk bilgisi, insan görme sistemi, kameralar, bilgisayar görme sistemleri, siyah- beyaz görüntü, renkli görüntü, renk modelleri (RGB,CMY,TIQ), sayısal görüntü. Görüntü işaretinin örneklenmesi ve kuvantalanması. Görüntü formatları, görüntü geliştirme teknikleri; nokta işleme yöntemleri, siyah-beyaz görüntü, gri ton değerlerini dilimleme, parlaklık ayarlama, kontrast geliştirme ve bilgisayarlı uygulamaları. Görüntü filtreleme sistemleri. Görüntünün iki boyutlu dönüşümleri; iki boyutlu fourier dönüşümü ve hızlı Fourier dönüşümün görüntülere uygulanması

Ders Kitabı

Digital Image Processing,  Rafael C. Gonzalez , Richard E. Woods, Prentice Hall; 2nd edition (January 15, 2002)

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM449

Karar Destek Sistemleri

3

1

4

6

Ders İçeriği

Karar vermede bilgisayar desteği. Karar destek sistemlerinin yapısı ve öğeleri. Uzman sistemlerin analizi. Karar destek sistemi yazılımları ve kullanımı. Karar destek sistemlerinin uygulamaları. Karar destek sistemlerinin performans analizi..

Ders Kitabı

L. Saciavicco, B.Siciliano, Modeling and Control of Robot Manipulators, Springer, London, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM451

Bilgisayarla Görü

3

1

4

6

Ders İçeriği

Yoğunluk yüzeyleri ve gradyanlar. Lineer operatörler ve görüntü yumuşatma. Ayrıt saptama. Köşe saptama (Harris köşe saptama algoritması). Çevrit saptama. Görüntünün oluşumu. Birden fazla görüntü arasında ilişki kurma. Parametre tahmini ve RANSAC algoritması. Stabilizasyon ve birden fazla görüntüden panoramik görüntü elde etme. Stereo görü. Hareketten 3-boyutlu yapının çıkarılması. Renk ve ışıklandırma. İzleme. Görüntüdeki nesneleri tanılama.

Ders Kitabı

Öğretim üyesi tarafından verilen raporlar ve makaleler.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM453

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

3

1

4

6

Ders İçeriği

İnsan-makine etkileşiminde psikolojik ilkeler. Kullanıcı arayüzlerinin değerlendirilmesi. Kullanılırlık mühendisliği. İş analizi. Kullanıcı odaklı tasarım ve ilk örnekleme. Kavramsal modeller ve benzetmeler. Yazılım tasarımının mantıksal temelleri. Menü ve komut tuşlarının tasarımı.  Ses ve doğal dil giriş/çıkışı. Yanıt süresi ve geri bildirim. Renk, nesne ve ses özellikleri. Uluslar arası anlaşma ve yerel uyarlama kavramları. Kullanıcı arayüz mimarileri ve uygulama programı.  Proje ve örnek olay incelemeleri.

Ders Kitabı

Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale,2003, Human-Computer Interaction,Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM455

Makine Öğrenmesi

3

1

4

6

Ders İçeriği

Otomatik öğrenme paradaymları. Öğrenme. Öğrenmenin gözlem sonuç mantığı, hipotez sonuç mantığı ve abductive şekilleri. Öğrenme yeteneği ile ilgili faktörler. Bağlantı modeli. Öğrenen programlar için programlama ortamları.

Ders Kitabı

Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydın, The MIT Press, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, 2006.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM457

Mobil Uygulama Yazılımı Geliştirme

3

1

4

6

Ders İçeriği

XCode, IOS ve Objective C’ye giriş, Basit kontroller, IBActions, IBOutlets, MVC(Model görüntü kontrolü) paradigmaları, Görüntüler ve görüntüleme kontrolleri(View controllers), Taşıyıcı görüntü kontrolleri (Container  view controllers), uyarı ve işlem tabloları, Tablo görüntüleri ve Uygulamanın yaşam döngüsü, Çoklu dokunmatik, konum tabanlı servisler, Kalıcı veri, ağ programlama, grafikler, haritalar, Mobil uygulamaların tarihçesi, Windows Phone 7, Android işletim sistemi.

Ders Kitabı

Recommended-Beginning iOS 5 Development, ISBN-10 1-4302-3605-1, ISBN-13 978-1-4302-3605-4, Author(s) Mark, David; Nutting, Jack; Jeff LaMarche, Publisher Apress.

Yardımcı Ders Kitapları

Recommended-Programming in Objective-C ISBN-10 0-321-81190-9, ISBN-13 978-0-321-81190-5, Author(s) Kochan, Stephen G.,Publisher Addison-Wesley Professional.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM459

Web Sitesi Kullanılabilirliği

3

1

4

6

Ders İçeriği

Öğrenilebilirlik, hatırlanabilirlik, verimlilik, güvenilirlik, kullanıcı memnuniyeti, kontrol edilebilirlik, güven, kontrol, kullanım kolaylığı, hız, anlaşılabilirlik, kullanılabilirlik, kullaınıcı merkezli tasarım ilkeleri, içeriksel ve görsel düzenleme, web sayfası yönlendirmesi, taşınabilir cihazlar için web tasarımı, veri görselleştirme,  renk ve yazı seçimleri, erişilebilirlik konuları, arama ve görselleştirme.

Ders Kitabı

The design of everyday things, ISBN-10 0-465-06710-7, ISBN-13 978-0-465-06710-7, Author(s) Norman, Donald A. Publisher Basic Books, c1988, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

User-centered Website development, ISBN-10 0-13-041161-2, ISBN-13 978-0-13-041161-7, Author(s) McCracken, Daniel D.; Rosalee J. Wolfe; Spool, Jared M., Publisher Pearson Education, 2004.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM461

Bilgi Güvenliği Yönetimi

3

1

4

6

Ders İçeriği

Veri ve bilgi güvenliği teknikleri ve teknolojileri, bilgisayar güvenliği ve risk yönetimine yönetimsel bakış, güvenlik servisleri, yasal ve etik konular, güvenlik işlemleri,güvenlik politikaları planlama ve uygulama, acil durum, süreklilik ve felaket kurtarma senaryoları, yazılım açıkları, güvenlik duvarları, şifreleme ve diğer güvenlik uygulama araçları.

Ders Kitabı

Principles of Information Security, ISBN-10 1-111-13821-4 , ISBN-13 978-1-111-13821-9, Author(s) Whitman, Michael E.; Mattord, Herbert J., Publisher Course Technology.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Türkçe