Diller

Komisyonlar

Komisyon                                                                                                                   Komisyon Sorumlusu                                                                          
Eğitim ve Stratejik Planlama Komisyonu

Doç. Dr. Şengül DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Dr.Öğr. Üyesi Erhan AKBAL

İnsan Kaynakları ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

ECTS-ERASMUS-FARABİ-MEVLANA-Dış İlişkiler Komisyonu

Dr.Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Arş.Gör.Mustafa ERİŞ

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKBAL

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Doç. Dr. Türker TUNCER

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

İşyeri Eğitimi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ERTAM

Doç. Dr. Şengül DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKBAL

Arş.Gör.Mustafa ERİŞ

İntibak/Çift Anadal/Yandal-Yatay Geçiş Komisyonu

Doç.Dr.Şengül DOĞAN

Doç. Dr. Türker TUNCER

Bitirme Projesi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Türker TUNCER

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

Türkçe