Diller

Komisyonlar

Komisyon                                                                                                                   Komisyon Sorumlusu                                                                          
Eğitim ve Stratejik Planlama Komisyonu

Doç. Dr. Şengül DOĞAN (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Dr.Öğr. Üyesi Erhan AKBAL

İnsan Kaynakları ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Doç. Dr. Şengül DOĞAN 

Dr.Öğr. Üyesi Erhan AKBAL (Komisyon Başkanı)

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

ECTS-ERASMUS-FARABİ-MEVLANA-Dış İlişkiler Komisyonu

Dr.Öğr. Üyesi Mustafa KAYA (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Fatih ERTAM

Arş. Gör. Mustafa ERİŞ

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Türker TUNCER (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

İşyeri Eğitimi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Şengül DOĞAN

Doç. Dr. Türker TUNCER

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKBAL

İntibak/Çift Anadal/Yandal-Yatay Geçiş Komisyonu

Doç.Dr.Şengül DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKBAL

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

   

 

Türkçe