Diller

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda depolanmasına paralel olarak, bu bilgilere yetkisiz erişmek isteyenlerin sayısı da artmıştır. Yetkisiz erişim ve internet korsanlığı (hacker) siber suç kavramını ortaya çıkarmıştır. Devletleri dahi etkileyen bu tehditlerle mücadele edebilmek için Adli Bilişim Mühendisliği (Digital Forensics Engineering) disiplini ortaya çıkmıştır. Forensic kelimesi, "forumdan önce" anlamına gelen Latince FORENSİS'ten gelmektedir. Terimin geçmişi, Roma'daki zamanlardan kaynaklanmaktadır ve bu süre zarfında, bir ceza yükü, davayı forumdaki bir grup kamu görevlisi önünde sunmak anlamına gelmektedir. Böylece bu alanda faaliyet gösteren kurumlar için büyük riskler söz konusu olmuştur. Klasik suç kavramından farklı bir suç kavramıyla karşılaşan güvenlik birimleri bu konularla ilgilenmeye başlamıştır. Böylece bilişim suçu kavramı devlet boyutunda tanınır hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler kurumlara beraberinde birçok fayda sağlarken, suçlularında bu teknolojileri kullanması kaçınılmazdır. Bölümümüz bilişim hukuku, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve bilişim suçu ile ilgili delil toplama süreçlerinin adli takibi, analizi ve siber suçlarla mücadele edilmesi amacıyla kurulmuştur.
 
Ülkemizde bulunan tüm kurumlar internet altyapısına sahiptir ve bu kurumların çoğu bilgilerini elektronik ortamda saklamaktadır. E-devlet uygulamasıyla birlikte tüm vatandaşların bilgileri sayısal ortamda depolanmıştır. Ayrıca özel şirketler, işletmeler, holdingler vb. kurumlarda internet ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır.
 
Bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması bu bilgilerin korunması gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Tüm Dünya’nın önem verdiği bilgi güvenliği hususunda ülkemizde de önlemlerin alınmaya başladığı görülmektedir. Bu noktada bilgi güvenliği sağlama, siber suç ve olaylara müdahale etme gibi gereklilikler meydana gelmiştir.
 
Adli bilişim mühendisliği tüm bu konularda uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan mühendislik dalıdır.
 
Adli bilişim mühendisliği temel mühendislik eğitimiyle beraber alana yönelik derslerle kişilerin bu alanda uzmanlaşmasını amaçlamaktadır.
 
Eğitimin temel üç amacı bulunmaktadır.
 
Birinci amacı kurum ve kuruluşlarda suç oluşmadan gerekli önlemleri alarak kurumun zarar görmesini engellemektir. Bilişim sistemlerinin seçilmesi, planlanması, doğru yapılandırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak korunaklı hale getirilmesi, bir kurum veya kuruluş için gerekli pentest uygularının yapılması,  saldırıların tespit edilebilmesi ve önlenmesi bilgilerinin kazanılması adli bilişim mühendisliğinin birinci amacıdır.
 
İkinci amacı bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla ilgili verileri doğru almak, analiz etmek ve raporlandırmaktır. Suça ait delillerin toplanması, korunması, adli kopyalarının alınması, delilin niteliğine uygun araçlar ile delilin analiz edilmesi, elde edilen bulguların raporlanması, bu işlemlerin yapılması için gerekil adli inceleme donanım ve yazılımlarının kullanılması, karşılaşılan durumların hukuki açıdan değerlendirilmesi bilgilerinin kazanılması adli bilişim mühendisliğinin ikinci amacıdır.
 
Üçüncü amacı ise eğitimin verildiği ülkede bulunan dijital suçlarla ilgili yasal düzenlemelerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaktır. Bu nedenle müfredat içerisinde mutlaka eğitimin verildiği ülkeye ait yasal mevzuatlar ve sorumluluklarla ilgili bilginin kazandırılması gerekmektedir.
 
Üç temel amacın sağlanabilmesi için gerekli olan uygulamalı ve teorik dersler belirlenerek öğrencilerin mezun olduktan sonra yeterli bilgiye sahip olabilmeleri amaçlanmıştır.
 

 

Türkçe