Diller

Genel Bilgi

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Adli Bilişim Mühendisliği ismi altında ilk tezli yüksek lisans programı 20.06.2016 tarihi itibarı ile açılmıştır. Bölümümüzde Adli Bilişim Mühendisliği anabilim dalı altında 2016-2017 Bahar dönemi itibari ile Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca 12.04.2021 tarihinde doktora programı açılmıştır. 2021-2022 Güz dönemi itabari ile Doktora eğitimi verilmektedir. Programın amacı kendi alanında uzman Adli Bilişim Mühendisleri yetiştirmek, ülkemizde bu alandaki nitelikli insan gücünü artırmaktır. Aynı zamanda adli bilişim alanında lisansüstü çalışmalar yapacak akademisyenlerin sayılarının artırılması amaçlanmaktadır.

Türkçe