Diller

Genel Bilgi

Ülkemizde “Adli Bilişim Mühendisliği” adı altında herhangi bir lisansüstü program henüz bulunmamaktadır. Bu alandaki nitelikli insan gücünü arttırmak için öğretim kadrolarının ve Adli Bilişim Mühendisliği Lisans Programı olan üniversite sayısının arttırılması gerekmektedir. Aynı zamanda adli bilişim alanında lisansüstü çalışmalar yapacak akademisyenlerin sayılarının artırılmasını da teşvik etmek gerekmektedir.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Adli Bilişim Mühendisliği ismi altında ilk kez tezli yüksek lisans programı 20.06.2016 tarihi itibarı ile açılmıştır. 

Türkçe