Diller

2014 Müfredatı Ders İçerikleri

Ders içeriklerine pdf olarak erişmek için tıklayınız.

2014 MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

TRD 109

Türk Dili I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması

Ders Kitabı

Vahab KABAHASANOĞLU, Üniversitelerde Türk Dili, İstanbul, Der, 2000.

Kavruk H., Salman R., Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Uğurel Matbaası, Malatya, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Yusuf ÇOTUKSÖKEN, Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayınları, 03-2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YDI 107

 İngilizce I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Simple Present Tense, Articles, Numbers, Present Progressive Tense, Possessive Adjectives, can, Singular and Plurals, How Many, How Much, Some, Any, A Little, A Few, Some Prepositions.

 

Ders Kitabı

Johannsen, K. L. 2006; English for the Humanities, Thomson ELT, 25 Boston, Massachusetts.

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YDI 109

İleri  İngilizce I

2

0

2

2

Ders İçeriği

 Okuma stratejileri, Tartışma Kompozisyonu organizasyonu, Günlük dil kullanımına yönelik çalışmalar, Güncel konularda metinler, Sözcük bilgisi geliştirme alıştırmaları

 

Ders Kitabı

Johannsen, K. L. 2006; English for the Humanities, Thomson ELT, 25 Boston, Massachusetts.

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

FIZ 111

Fizik I

3

2

4

6

Ders İçeriği

Vektörler, denge, bir kuvvetin momenti, doğrusal hareket, Newton’un ikinci kanunu, düzlemsel hareket, iş ve enerji implus ve momentum, dönüş hareketi, esneklik, harmonik hareketler.

Ders Kitabı

Fishbane, P.M., Gasiorowicz, S., & Thornton, S.T. Çeviri Editörü: Türkoğulları, Ü. Temel Fizik. Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 2008.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT 161

Matematik I

4

0

4

6

Ders İçeriği

Reel ve karmaşık sayılar, cümleler, permütasyon, inversiyon ve kombinasyon hesapları, olasılık, grup, halka, cisim, vektör uzayları, uzunluk, açı ve izdüşümü hesapları, matrisler ve determinantlar, lineer denklem sistemleri.

Ders Kitabı

Edwards,C.H.,Penney D.E., “Calculus and Analytic Geometry”, Prentice Hall, Englewood Clifss, New Jersey

Wylie,C.R., “Advanced Engineering Mathematics”,McGraw-Hill,Inc.

Swokowski, E. W., “Calculus with Analytic Geometry”, Prindle, Weber & Schmidt.

Grossman, S. I., “Calculus”, International Edition.

Trim, D.W., “Calculus and Analytic Geometry”, Addison Wesley.

Yardımcı Ders Kitapları

Stroud, K. A., “Engineering Mathematics”, Macmillan.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM101

Algoritma ve Programlama

3

2

4

7

Ders İçeriği

Problem çözme. Giriş-İşlem-Çıkış süreci. Algoritma tasarımı. Algoritmalarda kesinlik, sonluluk, etkinlik, giriş-çıkış. Sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işleçler. Giriş-Çıkış deyimleri. Koşul ve Tekrar deyimleri. Vektör ve matris gösterimleri. Karakter bilgi işlemleri. Altyordam ve Fonksiyon altprogramları. Özyineleme. Yapısal bir programlama dilinde uygulamalar. Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş ve uygun bir programlama ortamının tanıtımı. Bu dildeki temel kavramlar (ifadeler, veri tipleri, değişkenler, denetim yapıları, diziler, …). Böl ve Çöz Yöntemi. Modüler yazılım geliştirme (metotlar ve sınıflar). Sınıf Değişkenleri ve Yerel Değişkenler. Form Elemanları. Olay Güdümlü Programlamaya Giriş. Dinamik Diziler. Bağlaçlı Listeler. Arama ve Sıralama Algoritmaları. Dosyalar. Algoritmalarda uygun yapıların seçilmesi. Etkin algoritmaların geliştirilmesi.

Ders Kitabı

Algoritma ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri Vatansever, Sistem Yayıncılık, 2006.

(Harvey & Paul) Deitel &Deitel; C++ How to Program, 6/EISBN-10: 0136152503 , ISBN-13: 9780136152507 Publisher Prentice Hall , Copyright: 2008.

Yardımcı Ders Kitapları

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar, Soner  ÇELİKKOL, Academic Book Publishing, Herbert Schildt, “C# : “The Complete Reference”, McGraw-Hill, 2002, Türkçe Baskısının adı “Herkes İçin C#”, Alfa Yayınları, 2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM103

Adli Bilişim Mühendisliğinin Temelleri

3

2

4

7

Ders İçeriği

Bilişim suçlarına giriş, Adli bilişim teknolojileri, Disk ve dosya sistemlerinden veri kurtarma, Delil toplama, sahiplik doğrulama, veri doğrulaması, saklama ve koruma,  tanıma ve kimliklendirme, Windows, Linux, Mac-OS mimarleri, Dosya yapılarının analizi, ağ analizi, otonom sistem analizi, Adli bilişim metodolojisi, algoritma, protokol ve araçlar, Adli bilişimdeki güncel gelişmeler.

Ders Kitabı

Textbook: C. Altheide & H. Carvey Digital Forensics with Open Source Tools, Syngress, 2011. ISBN:9781597495868.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

TRD 110

Türk Dili II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanım şekli.

Ders Kitabı

Vahab KABAHASANOĞLU, Üniversitelerde Türk Dili, İstanbul, Der, 2000

Kavruk H., Salman R., Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Uğurel Matbaası, Malatya, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Yusuf ÇOTUKSÖKEN, Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayınları, 03-2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YDI 108

İngilizce II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Simple Past Tense, Auxiliary Verbs (Be, Do), Must, Have to, Has to, Going to From, Adverbs of Time, Regular and Irregular Verbs, Possessive Pronouns

Ders Kitabı

Johannsen, K. L. 2006; English for the Humanities, Thomson ELT, 25 Boston, Massachusetts

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YDI 110

İleri  İngilizce II

2

0

2

2

Ders İçeriği

 

 

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

FIZ 112

Fizik II

3

2

4

6

Ders İçeriği

Elektrik, elektrostatik, coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel, sığa, dielektriklerinin özellikleri, elekrokinetik, akım ve direnç doğru akım devreleri, alternatif akımlar

Ders Kitabı

Physics for Scientists and Engineers, sixth editions (2004) by Raymond A. SERWAY and John W. Jewett, Jr., Brooks/Cole- Thomson Learning.

Physics for Scientists and Engineers, fifth editions (2000) by Raymond A. SERWAY and Robert J.BEICHNER, Saunders College Publishing.

Yardımcı Ders Kitapları

Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 2008.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT162

Matematik II

4

0

4

6

Ders İçeriği

Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.

Ders Kitabı

Sherman K. Barcellos, A., Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. Türkçesi: Beno Kuryel ve Firuz Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Matematik Formülleri ve Tabloları El Kitabı, Bilim ve Teknik Kitabevi. Eskişehir, 2000.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM102

Programlama Dilleri

3

2

4

7

Ders İçeriği

Programlama dillerindeki temel kavramlar ve temel programlama paradigmaları,tanıtılan kavramları örnekleme, Pascal, C, C++, Java gibi çeşitli programlama dillerinin sağladığı yapılar.

Ders Kitabı

Sebesta, R.,"Concepts of Programming Languages", Addison-Wesley Publishing, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

Pratt, T.W., Zelkowitz, M.V., "Programming Languages - Design and Implementation", Prentice Hall, 1996.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM104

Bilgisayar Sistemleri

3

2

4

7

Ders İçeriği

Bilgisayar sistemleri, Bilgisayar donanımı: merkezi işlemci birimi, ana kart, güç ünitesi, soğutma üniteleri, harici veri depolama birimleri, kontrol üniteleri, portlar, ana hafıza birimleri ve hafıza türleri, bataryalar, genişleme kartları (PCI, AGP, ağ, grafik, modem, ses, optik sürücü vb.), performans faktörleri, Yazılım: Sistem yazılımları, yardımcı yazılımlar, uygulama yazılımları, dönüştürücü yazılımlar, özel amaçlı ticari yazılımlar, performans faktörleri, Çevre birimleri: Yazıcılar, çiziciler, kameralar, tarayıcılar, klavye ve fare, ekranlar, ekran kartı sürücüleri, çoklu ortam aygıtları, depolama birimleri, ağ elemanları, taşınabilir sürücüler, tak/çalıştır elemanlar, performans faktörleri, Bilgisayar sistemi tasarımı (Bilgisayar sistemlerinde ihtiyaç analizi, optimum donanım toplama, sistem özelliklerini belirleme), performans faktörleri.Laboratuvar çalışma güvenliği, sistem yükleme, sistem yapılandırması, sitemi test etme.Yazılım bakımı, donanım bakımı, dosya yönetimi.

Ders Kitabı

Anfinsin, D – IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide (Cisco Press, 2010), ISBN 158713263X, Dick, D – The PC Support Handbook: The Configuration and Systems Guide (Dumbreck Publishing, 2009) ISBN 9780954171131.

Computer Organization and Design, Revised Fourth Edition, Fourth Edition: The Hardware/Software Interface, ISBN-10 0-12-374750-3, ISBN-13 978-0-12-374750-1, Author(s) Patterson, David; Hennessy, John H., Publisher Morgan Kaufmann.

Yardımcı Ders Kitapları

MacRae K and Marshall G – Computer Troubleshooting: The Complete Step-by-step Guide toDiagnosing and Fixing Common PC Problems, Second Edition (Haynes Group, 2008), ISBN 1844255174.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

AIT209

Atatürk İlk. ve İnk. Tar I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros ateşkes antlaşması ve müteakip olaylar, işgaller karşısında memleketin durumu ve M.Kemal Paşanın tepkisi, M. Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve Son Osmanlı mebusan meclisinin açılışı, TBMM’nin açılması ve kurtuluş savaşının yönetimini eline alması

Ders Kitabı

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Oğuz AYTEPE ve Diğ. Siyasal Kitapevi, Ankara, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM201

Bilgisayar Ağları

2

2

3

6

Ders İçeriği

OSI referans modeli, katmanların standartları (I,V,X standartları). Seri haberleşme, kablo türleri, senkron ve asenkron haberleşme, bir, karakter ve çerçeve senkronizasyonu, modem haberleşmesi, bağlantılı (connection oriented), bağlantısız (connectionless) yöntemler. Veri yolu (bus), halka (ring), yıldız (star) topolojiler, Ethernet çerçeve yapısı CSMA/CD çalışma prensibi, ring çalışma prensibi, tekrarlayıcılar, köprüler, anahtarlar ve yönlendiriciler, temel endüstriyel ağ tipleri, veri trafiği, üretme teknikleri, benzetim. Köprülerin iç yapısı, yönlendirme yöntemleri (transparent, spanning tree vb.), multi-route algoritmalar. TCP/IP katmanları IP adresleme sınıflandırmaları, maskeleme, IP yönlendirme.

Ders Kitabı

Papatya Yayıncılık, R. Çölkesen, Network Tcp/Ip Unix El Kitabı

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM203

Bilişim Suçu Donanımları

2

1

3

5

Ders İçeriği

Temel bilgisayar bileşenleri ve terminolojisi, Veri saklama ortamları (Manyetik, flash, optik, RAM vb.), Giriş çıkış arayüzleri (Entegre sürücü devreleri, SATA, eSATA, USB 1,2,3, Fierwire, ScsI, ISCSI, SAS and Fiber Kanal, Sabit Disk Çoğaltma, Geçerlilik testlerinin prensipleri, Geçerlilik testi tasarımı, Gömülü cihazlar, Ağ donanımı (NIC, hub, switch, router, Modemler(Hücresel, Kablo, Fiber)), GPS Aygıtları, Ağ iletim ortamları, Eklenebilir cihazlar, Taşınabilir Cihazlar (Smart Phone, Tablet, Netbook), SIMM Kartlar, RFID nesneleri, Akıllı Kartlar, Manyetik Kartlar, Bilinmeyen veya kullanıcının eklediği cihazların incelenme metodları, Veri çıkarma, yakalama ve koruma yöntemleri.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM205

Bilgi Güvenliği ve Şifreleme Teknikleri

3

2

4

5

Ders İçeriği

Şifrelemeye giriş, Simetrik şifreleme yöntemleri, Blok şifreleme yöntemlerinin kriptanalizi, Hash Fonksiyonları, Sayılar Kuramı, Açık anahtarlı Şifreleme (Temel ve RSA), Açık anahtarlı Şifreleme (El-Gamal), Eliptik Eğri Tabanlı Şifreleme, Sır Paylaşımı ve Eşikli Şifreleme, Anahtar Dağıtımı ve Yönetimi

Ders Kitabı

Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone, "Handbook of Applied Cryptography", CRC Press, 1996.  

Yardımcı Ders Kitapları

Neal Koblitz, "A Course in Number Theory and Crytography", Graduate Text in Mathematics, Springer Verlag, 1987.

Richard A. Mollin, "RSA and Public-Key Cryptography", Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2003.

 

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM207

Adli Bilişim Kanunları

3

2

4

5

Ders İçeriği

Bilgisayar Suçlarına giriş, Elektronik deliller, Elektronik ortamda bilgi arama, Elektronik deliller için izin süreci, Arama süreci problemleri, Arama izinleri ve şifreler, Kablosuz telefon takibi, Elektronik delillere el koymak, Bilgisayar ağ problemleri ve tanımlanamayan problemler (Outside the box), Yasal korumalar (Yazılı belgeler, Gizli dinleme yasası, elektronik izleme, İletişim yasası, Müstehcenlik ve çocuk pornografisi: Dağıtım, bulundurma ve izleme; Arama ve el koyma; yayınlanmasını durdurma; Cinsel içerikli mesajlaşma, İnternet yoluyla çocuk sömürüsü, Bilişimde sahte adresler ile mülkiyet suçları, Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası, Adli bilişimde uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler, Fikri mülkiyet suçları, kötü amaçlı yazılımlar ve istenmeye e-postalar, Kimlik suçları ve tehditler,  İnternet üzerinden taciz ve hakaret, Bilişim suçlarındaki özel ceza konuları, Öne çıkan internet güvenlik olayları (the conficker worm, stuxnet and flame, the NSA’s TSP).

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT 213

Mühendislik Matematiği

3

0

3

4

Ders İçeriği

Giriş, mühendislik problemlerinin formülasyonu, lineer denklemler. Matris ve determinantlar. Lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri. Sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri. Başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri. Kısmi diferansiyel denklemler, karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi. İntegral dönüşüm, sayısal yöntemler

Ders Kitabı

Advanced Engineering Mathematics, Wylie, C. R., Barret, L. C., Sixth Edition, McGraw Hill, New York, 1995.

Advanced Engineering Mathematics, Kreyszig, E., Eighth Edition, Wiley and Sons, New York, 1999.

Yardımcı Ders Kitapları

Advanced Engineering Mathematics, Greenberg, M., Second Edition, Prentice Hall, New York, 1998

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

IKT215

Mühendislik Ekonomisi

2

0

2

2

Ders İçeriği

Bilim Nedir? Ekonomi ve Sorunları,üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri, ‘dönem’ kavramı,üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler,azalan verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme, kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler,üretim biriminin gelirleri, kar maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge,üretim biriminin ve kesiminin sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri,tüketici birimi ve amacı, tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eş-fayda eğrileri, bütçe doğrusu,tüketici davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması,tüketici biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri,fiyat oluşumu ve piyasalar, tam rekabet piyasası,tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları,üretim etmenleri piyasaları

Ders Kitabı

Öğretim üyesi tarafından verilen raporlar ve makaleler.

Yardımcı Ders Kitapları

KEPENEK, Yakup ve Nurhan YENTÜRK, Türkiye Ekonomisi, 10. B., Remzi Kitabevi, İst., 2000, 563 s.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

İŞL451

Girişimcilik I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)

 

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

AIT210

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun dönemi, Eğitim İnkılabı, Kültür İnkılabı, Harf inkılabı, Türk tarih inkılabı, Türk dil inkılabı, İzmir iktisat kongresi, Çok partili hayata geçme, Kadın hakları alanında inkılap, şapka, kılık ve kıyafet inkılap, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası, Atatürk ilkeleri, siyasi olaylar, TBMM hükümeti ile İstanbul hükümeti arasındaki münasebetler, Askeri gelişmeler, Kars antlaşması, Ankara itilafnamesi, Büyük taarruz, Mudanya mütarekesi, Osmanlı saltanatının kaldırılması, Lozan barış antlaşması.

Ders Kitabı

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Oğuz AYTEPE ve Diğ. Siyasal Kitapevi, Ankara, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM202

Ağ ve Sistem Güvenliği

2

1

3

5

Ders İçeriği

Ağ Güvenliğine Giriş ve Temel Kavramlar, Risk Değerlendirmesi, Güvenlik Politikası, Tehditlerin Sınıflandırılması, Parolalar, Erişim İzinleri, Geleneksel Yöntemler, Açık Anahtar Yöntemleri, Asıllama, Sayısal İmza, Protokoller, TCP/IP Protokol ve Hizmetlerinde Güvenlik, Güvenlik Duvarları, Sanal Özel Ağlar, Saldırı Tespit Sistemleri ve Çözümleri

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM204

İnternet ve E- Ticaret Güvenliği

3

2

4

6

Ders İçeriği

İnternet üzerinden saldırı ve savunmalar, güvenlik ilkeleri, caydırıcılık, HTTP Sunucuları, olay yönetimi, HTML formları, SQL sızmaları, Java güvenliği, Kimlik ve erişim denetimi, Kriptografi, Sertifikalar, SSL, şifre yönetimi, İletişim güvenliği, SSH, Firewall, VPN, Yasal sorunlar, sözleşmeler, Mevzuat ve yönetmelikler, Web Saldırıları, Güvenlik açıkları, Uygulama saldırıları, Ağ güvenliği, Web sunucu güvenliği, Bellek taşması.

Ders Kitabı

Web Securrity, Privacy, and Commerce, ISBN-10 0-596-00045-6, ISBN-13 978-0-596-00045-5, Author(s) Garfinkel, Simson; Spafford, Gene, Publisher O'Reilly, Year 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

İST216

İstatistik ve Olasılık

2

0

2

2

Ders İçeriği

Olasılık tanımı. Olasılık aksiyonları. Olasılık ve istatistiğin uygulama alanları. Kesikli olasılık, rasgelesellik, sonlu olasılık uzayı, olasılık ölçüsü, şartlı olasılık, Bayes teorisi. Kesikli rasgele değişkenler, binomal, poisson, geometrik dağılımlar. Ortalama ve varyans. Tamsayı rasgele değişkenler. Sürekli rasgele değişkenler, üssel ve normal dağılım, olasılık yoğunluk fonksiyonları. Ortalama ve varyans hesabı, merkezi limit teorisi, bileşik dağılımlar. Doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu doğrusal regresyon. İstatistiksel tahmin teorisi. Ki-kare testi. Eğri uydurma. Örnekleme dağılımları, örneklemenin doğası ve aracı, örneklemeye rasgele yaklaşımlar, basit yöntem, düzleştirilmiş örnekleme, salkım örnekleme (clustering). Veri analizi, grafiksel ve sayısal işlemler. Markov zincirleri, kuyruklama.

Ders Kitabı

İstatistiğe Giriş, Prof. Dr. Fikret İDİZ. ,Barış Y. , İzmir, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

İstatistik, Murat Açık öğretim Yayınları, Ankara, 2001.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM206

Mesleki İngilizce

3

0

3

3

Ders İçeriği

İngilizcenin temel özellikleri, dilbilgisi kuralları, meslekle ilgili basit ve orta seviyede örnek akademik kaynakların amaçlar doğrultusunda incelenmesi, tercümeler süresince grup çalışmalarıyla çözümlemeler, öğrencilerin seçecekleri konularda kısa sunumlar, günlük yaşam ve mesleki konularla ilgili İngilizce tartışmalar.

Ders Kitabı

Öğretim üyesi tarafından verilen raporlar ve makaleler.

Yardımcı Ders Kitapları

Edis P.,Readings and Exercises in Technical English, İ. T. Ü. Vakfı Yayın No:2, 1987.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM208

Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Çoklu ortama giriş, çok boyutlu veri yapıları, görüntü veri tabanları, video veri tabanları, işletim sistemi desteği, sistem servisleri, kullanıcı arayüzü ve aygıtlar, çoklu ortam dosya sistemleri ve bilgi modelleri, ağ üzerinde çoklu ortam dosyaları, sunum ve sahiplik doğrulaması, çoklu ortam iletişim sistemleri ve uygulamaları, bilgi temelli çoklu ortam sistemleri, güncel eğilimler.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT214

Lineer Cebir

2

0

2

3

Ders İçeriği

Lineer denklem sistemlerinin çözümü (Kramer, Ters Matris, Normal forma indirgeme yöntemleri), matris ve determinant işlemleri, matrisin öz değer ve öz vektörleri. Lineer uzaylarda lineer dönüşümler.

Ders Kitabı

İsmihan Yusubov ve Mazahir Panahov, Lineer Cebir ve sonlu boyutlu lineer operatörler teorisinin elemanları, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

İŞL452

Girişimcilik II

2

0

2

2

Ders İçeriği

İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar, İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar, İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar

Ders Kitabı

Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Semra Arıkan, Siyasal Kitabevi, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM301

Veritabanı Yönetim Sistemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Veritabanı İşleme, İlişkisel Gerçekleştirimin Temelleri, Sorgu Dilleri, Veri Modelleme,Normalleştirme, Veritabanları ve İnternet Teknolojisi, Çok-Kullanıcılı Veritabanlarını Yönetmek

Ders Kitabı

Kroenke, D. M., “Database Processing: Fundamentals, Design and Implementation”, Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

Halpin, T., Evans, K., Hallock, P., Maclean, B., “Database Modeling with Microsoft Visio for Enterprise”, Morgan Kaufmann Publishers, (2003).

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM303

Elektronik Deliller ve Bilgisayar Suçları

3

2

4

7

Ders İçeriği

Bilgisayar suçlarına giriş ve temel kavramlar. Bilgisayar suçları araştırmalarında yasal konular ve bilimsel yöntemlerle suç soruşturmalarına sistematik yaklaşımlar. Dosya sistemleri, veri kurtarma, internet takibi, elektronik delil toplama ve inceleme prosedür ve araçları.

Ders Kitabı

Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet, Eoghan Casey, 2000, 1 st edition.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM305

İşletim Sistemleri

3

1

4

5

Ders İçeriği

İşletim Sistemlerine Giriş, Bilgisayar Sistemi Yapısı, İşletim Sistemi Yapısı, Süreçler, İşparçacıkları, CPU İşdağıtımı, Süreç Eşzamanlama, Ölükilitler, Bellek yönetimi, Sanal Bellek, Dosya Sistemi Arayüzü, Dosya Sistemleri Gerçekleştirimi, Girdi/Çıktı Sistemleri, Yığın Depolama Araçları, C Diline giriş, farklıişletim sistemlerinin kıyaslanması, sistem Yapıları

Ders Kitabı

Operating System Concepts, Siberschatz, Galvin, and Gagne, Wiley,2003

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM307

Bilişim Suçu İnceleme Yazılımları

3

2

4

6

Ders İçeriği

Veri görüntüle ve kurtarma yazılımları, E-posta analiz yazılımları, Dosya ve veri analiz yazılımları, Mac-OS yazılımları, Mobil cihaz yazılımları, İnternet takip yazılımları, Kayıt analiz yazılımları, Uygulama analiz yazılımları,  IP adres izleme yazılımları, Ağ izleme yazılımları, Sohbet odaları takip yazılımları.

Ders Kitabı

Software Forensics: Collecting Evidence from the Scene of a Digital Crime, Robert Slade, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM309

Bilişim Suçu İnceleme Donanımları

3

2

4

6

Ders İçeriği

Diskten veri okuma araçları, Disk yazma koruma araçları,  sinyal engelleme araçları, taşınabilir RAID disk araçları, Görüntü kopyalayıcılar, Cep Telefonu araçları, Tableau adli bilişim araçları, ICS IM Solo 102 Forensic Copier, Faraday çantası, Faraday veri kiti, RAID aygıtları, HD görüntü kopyalayıcıları, Tarantula  analiz aracı, Eclipse Mobil telefon ekran görüntüsü alma aracı.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM302

Dosya Sistem Analizi

3

1

4

5

Ders İçeriği

İkili kodlama, Dosya formatları, Bilgisayar suç kategorileri, Ağ izleme ve analizi, klasik suçlarda elektronik deliller,  dosya sistemleri (FAT, NTFS, UNIX), aktif sistemlerin analizi, Şifre korumalı dosyalar, şifrelenmiş dosyalar,  kurumsal veri güvenliği.

Ders Kitabı

File System Forensic Analysis. Carter B. Addison-Wesley, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM304

Kimliklendirme Yöntemleri ve Biyometri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Biyometrik Özellikler, Biyometrik özelliklerin karşılaştırılmaları, Biyometrik özelliklerin dijital ortama aktarılma şekilleri, Biyometrik Sistemlere Giriş, Biyometrik sistemin çalışma modları: veri tanımlama, tanıma, onaylama, izleme, Biyometrik sistemin geliştirme adımları, Biyometrik sistem geliştirme adımları için sunulan çeşitli algoritmalar, Biyometrik özelliklere yönelik ön işlemler, Biyometrik özelliklerin özellik setlerinin elde edilmesi, Biyometrik özelliklerin sınıflandırılması, Biyometrik özelliklerin karşılaştırılması, Biyometrik sistemlerde karar mekanizması, Biyometrik sistemlerin doğruluk analizleri ve performanslarının değerlendirilmesi, Çoklu biyometrik sistemler, Biyometrik sistemlere yönelik saldırılar ve bu sistemlerin güvenliğinin sağlanması.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM306

Web Üzerinden Bilgiye Erişim

3

1

4

5

Ders İçeriği

Temel kavramlar, metin işlemede Zipf kanunları, geri bildirim, vb,  sorgu dilleri, işlemleri ve yapısal sorgular, erişim modelleri, Boolean modeli, uzay vektör modeli,  TF-IDF algoritmaları, metin benzerlik ölçüleri, istatistiksel dil modelleri, sosyal ağ analizi, öneri sistemleri ve veri filtreleme, içerik tabanlı filtreleme, kullanıcı geribildirimleri, web madenciliği (kümeleme, sınıflandırma, duyarlılık analizi, sistem günlüğü analizi vb.), bulut bilişim (MapReduce, NoSQL, Hive, Pig, vb.), gelecek nesil arama motorları, ileri düzey arama, bilgi çıkarımı, çoklu dillerde bilgi çıkarımı.

Ders Kitabı

Introduction to information retrieval ISBN-10 1-111-13821-4, ISBN-10 0-521-86571-9, ISBN-13 978-0-521-86571-5, Author(s) Christopher D. Manning; Raghavan, Prabhakar; Schütze, Hinrich, Publisher Cambridge University Press, Year 2008.

Yardımcı Ders Kitapları

Mining the Web, ISBN-10 1-55860-754-4, ISBN-13 978-1-55860-754-5, Author(s) Chakrabarti, Soumen, Publisher Morgan Kaufmann.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM308

İş Hukuku

2

0

2

2

Ders İçeriği

Hukuka giriş, İş hukukuna giriş, Genel kavramlar, Taraflara yüklediği hak ve borçlar , İşçinin korunması, İş hukukunun sona ermesi, Toplu iş sözleşmesi.

Ders Kitabı

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

Centel, Tankut.,İş Yasası

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM310

Online Suç Takibi

3

2

4

6

Ders İçeriği

Online suç takibi yapan yazılımlar, takip yöntemleri, onlinezararlı yazılım algılama sistemleri, gerçek zamanlı veri analizi, siber suç çeşitleri

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM312

Optimizasyon Teknikleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Giriş ve temel kavramlar/ Kısıtsız optimizasyon/ Kısıtsız optimizasyonda analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar/ Kısıtlı optimizasyon: Eşitlik kısıtları altında optimizasyon, Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, özel kısıtlar altında optimizasyon/ Gerçek hayat problemlerine algoritmaların uygulanması ve bilgisayar ile çözümü.

Ders Kitabı

M.A. Bhatti, Practical Optimization Methods, with Mathematica Applications, Springer-Verlag New York, Inc., 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM314

Veri Sıkıştırma

3

2

4

6

Ders İçeriği

Veri sıkıştırma ve kaynak kodlamaya giriş. Blok kodlama. Huffman ve aritmetik kodlama. Sözcük tabanlı kodlama. Sayıl nicemleme. Vektör nicemleme. Öngörücü kodlama. Dönüşüm, alt-bant kodlama ve dalgacık tabanlı kodlama. Görüntü, ses, video ve bilgisayar grafiği sıkıştırma yöntemlerinin sınıf içi sunumları.

Ders Kitabı

Computer Graphics with OpenGL (3rd Edition) by Donald Hearn and M. Pauline Baker.

Yardımcı Ders Kitapları

Angel, E., 2000, Interactive Computer Graphics, A Top-Down Approach with OpenGL, Addison-Wesley, 613 p.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM316

Veri Madenciliği

3

2

4

6

Ders İçeriği

Uzman bilgi çıkarım süreci. Veri ambarı kavramları. Veri önişleme. Veri madenciliği fonksiyonları. Veri madenciliği algoritmaları. Web madenciliği kavramları. Web madenciliği uygulamaları.

Ders Kitabı

Jiawei Han and Micheline Kamber, Data Mining Concepts and Techniques, Morgan Kauffman, 2001

Margareth H. Dunham, Data Mining Introductory and Advanced Topics, Prentice Hall, Pearson Education,

Yardımcı Ders Kitapları

Kavram ve Algoritmalariyla Temel Veri Madenciligi,Dr. Gökhan SILAHTAROGLU, Papatya Yayıncılık

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM318

Metin Tabanlı Bilgiye Erişim Sistemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Metin tabanlı bilgiye erişim sistemlerinin temel konuları(bilgi erişim modelleri, sorgulama ve dizinleme). Daha ileri konular olarak internet arama motorları, metin sorgulama, sorgu genişletme, sorgu sonuçlarını demetleme, sınıflandırma ve değerlendirme.

Ders Kitabı

David Gries, Paul Gries, 2004, Multimedia Introduction to Programming Using Java, Springer

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM320

Biyoinformatik

3

2

4

6

Ders İçeriği

Bilgisayarın moleküler biyolojide kullanımı ve internet üzerinden biyolojik bilgiye erişim,gen ve protein veritabanları, genom veritabanları ve diğer veritabanlarına erişim, dizi karşılaştırma, gen ve protein dizilerinde homoloji tarama, filogenetik analizler, restriksiyon haritalama, bilgisayar destekli PCR primeri tasarlama konuları,.

Ders Kitabı

Introduction to Bioinformatics: a Theoretical and Practical Approach. Krawetz, S.A. and Womble, D.D. (ed.). Humana Press, Totowa, New Jersey, 2003.

Introduction to Bioinformatics. Lesk, A.M. (ed.). Oxford University Press, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

Bioinformatics: Methods and Protocols. Misener, S. And Krawetz, S.A. (ed.). Humana Press, Totowa, New Jersey, 2000.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM322

Kablosuz /Mobil Çoklu Ağlar

3

2

4

6

Ders İçeriği

IP çoklu ortam servislerine giriş, IMS mimarisi, SIP (Oturum Açma Protokolü), içerik yönlendirme, kayıt, tanımlama ve paylaşım, uygulama sunucuları, sunucu filtreleme kriterleri ve SIP ağdan ağda bağlanma, AAA (Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve kullanıcı hesabı), online ödeme güvenliği, içerik dağıtım servisi kalitesi, Sunum servisleri ve mimarisi,

 İçerik senkronizasyonu, uyumu ve uyum yöntemleri, noktadan noktaya yayın servileri için içerik seçimi ve yayın protokolleri, Kablosuz paket anahtarlmalı, kablosuz paket anahtarlamalı çoklu ortam yayını, tek ve çok noktaya yayın servisleri.

Ders Kitabı

The IMS, ISBN-10 0-470-72196-0, ISBN-13 978-0-470-72196-4, Author(s) Miikka Poikselka; Georg Mayer, Publisher Chichester, UK, Year 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

The 3G IP multimedia subsystem (IMS), ISBN-10 0-470-51662-3, ISBN-13 978-0-470-51662-1, Author(s) Camarillo, Gonzalo; García-Martín, Miguel A.; Miguel-Angel Garcia-Martin Publisher J Wiley & Sons, Year 2008.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM324

Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Güvenlik öncelikli sistemlerin tanımları, güvenlik tamlık seviyeleri, tehlike analizi, risk analizi, güvenlik öncelikli sistemlerin geliştirilmesi, donanım ve yazılım hata bağışıklıgı, yedekli çalısma sistem güvenligi, kullanılırlığı, ortalama onarım süresi (MTTR), ortalama arızalanma süresi (MTTF), iki arıza arasındaki ortalama süre (MTBF), Markov diyagramları, donanım ve mikroişlemci tasarım hataları, yedekli donanım topolojileri ve örnekleri, her kararın etkinlik ve çalısma durumlarının eksiksiz kontrolü

Ders Kitabı

Timothy Budd, An Introduction to Object-Oriented Programming 3/E, Addison-Wesley, 2002, ISBN-13: 9780201760316

Yardımcı Ders Kitapları

Bruce Eckel:  Thinking in Java, Third Edition. (Online book), 2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM326

Veri Yapıları

3

2

4

6

Ders İçeriği

Problem çözme ve algoritma geliştirme: algoritmaların belirliliği, sonluluğu, etkililiği girdi/çıktı ve analizi. Veri yapıları ve modelleri: Algoritmalar ve sparks: veri, değişkenler, atamalar, aritmetik, boolean, karakter tipi deyimler. Liste, ağaç ve graf veri modelleri. Algoritmik program tasarımı ve akış şemaları: Terimler şartlı terimler, girdi/çıktı terimler, tekrarlamalı terimler. Kaba kod, gerçek kod, akış şemaları. İşlemler: aritmetiksel ve mantıksal işlemler ve işlemlerin öncelikleri. Programlama stilinin elemanları: vektör, matris ve dizinin gösterimleri. Program çalışma hızı ve bellek gereksinimi: Yürütme zamanı, zaman karmaşıklığı, alan maliyeti ve karmaşıklığı, algoritma analizi, karmaşıklık, bellek gereksinimi, asimtotik notasyonlar. Sıralama algoritmaları (shell sort, bubble sort, heap sort, quick sort, merge sort, selection sort, insertion sort,) Arama algoritmaları (linear search, binary search, binary tree search). Bağlantılı listeler:  Tek yönlü ve çift yönlü bağlantılı listeler ve uygulamaları. Yığın ve Kuyruk Yapıları: Yığın ve kuyruk tasarımı, dizi ve bağlantılı listeler ile yığın ve kuyruk tasarımı. Ağaç yapıları: Temel ağaç kavramları, ağaçların bellekte tutulması , ikili ağaçlar, AVL ağaç yapıları, B/B+ ağaç yapıları, ağaçların tasarımı ve uygulamaları Graf veri modeli: Graf kavramları, grafların bellekte tutulma biçimleri, komşuluk matrisleri ve listeleri, graflar üzerinde dolaşma, en kısa yol problemi ve algoritmaları, depth-first search algoritması, breath first search algoritması.

Ders Kitabı

Lafore, R., "Data Structures & Algorithms in Java", 2nd Edition, SAMS Publishing, 2003. 776p.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM328

Sayısal Yöntemler

3

2

4

6

Ders İçeriği

Önerme Mantığı ve Küme Teorisi. Matematiksel İspat Yöntemleri Fonksiyonlar ve Algoritmalar. Sayı Teorisi ve Diziler. Tümevarım ve Özyineleme. Sayma. Ayrık Olasılık. Bağıntılar. Bool Cebri. Graf Teorisi. Ağaçlar.

Ders Kitabı

Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, An Applied Introduction, 5th Edition,  Addison Wesley, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM402

Elektronik Delil Toplanması ve Analizi

3

2

4

6

Ders İçeriği

Sistem kayıtlarının analizi, Program ve işletim sistemi kurulum kayıtları, İşletim sistemi olay günlüğü, Sistem olay günlüğü analizi, Güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistem kayıtları, Online sohbet analizi, Konuşma kayıtları analizi, Kaydedilmiş görüşme geçmiş kalıntıların analizi, Bağlantı olay günlüğünün analizi, Kullanılan online sohbet hesaplarının tespit edilmesi

Sabit disk ve harici disk üzerindeki gizli alanların analizi, E-posta analizi, Mesaj başlıklarının analizi ve sahte e-postaların belirlenmesi, Sahte e-posta Spam ve Phishing ayrımının analizi, Mobil aygıt analizi, Windows kayıt defteri analizi, Veri yedeklerinin adli bilişim açısından öneminin tespiti

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM404

Yazılım Etiği

2

0

2

4

Ders İçeriği

Bilişim teknolojilerinde etik değerlendirme prensipleri ve modelleri, kötü amaçlı yazılım araştırmaları, Windows hackleme, Şifre hackleme, Mail hackleme, web uygulamaları hackleme,  web sayfası alan adı hackleme, diğer hackleme türleri, taşınabilir bilgisayarlarda bilişim suçları, VoIP bağlantılarda hackleme, güvenlik açığı testleri, metasploit ile ileri hackleme, güvenlik duvarı, IDS sistemleri, kaçak giriş, saldırı tespit etmenin yolları (Honeypot), sistem ağları güvenliği.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM406

Bitirme Projesi

0

2

1

5

Ders İçeriği

 

 

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM408

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

3

Ders İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Amaçları ve İlkeleri; İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı: İnsan kaynaklarının planlanması, İnsan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, İşe alınması ve alıştırılması, Performansının değerlendirilmesi, Eğitilmesi, Geliştirilmesi, Disiplin sisteminin kurulması ve uygulanması, İnsan kaynaklarının ücretlendirilmesi; Kariyer Yönetimi; Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji Kullanımı.

Ders Kitabı

Geylan, Ramazan(2000), Personel Yönetimi, Birlik Yayınları, Eskişehir.

Yardımcı Ders Kitapları

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM410

Konuşma Tanıma ve Üretme

3

2

4

6

Ders İçeriği

Sesin temel özellikleri; Ses sinyalleri : Kısa zamanlı Fourier dönüşümü (STFT), Doğrusal öngörü kodlaması (LPC), Cepstrum analizi, Formant ve Pitch yapıları; Ses sinyallerinin kodlanması; Metni seslendirme yöntemleri : Metin ön işlemesi (Metin normalizasyonu, Fonetik çözümleme, Prosodik çözümleme), Ses üretimi (Eklemeli yöntemler, Formant tabanlı yöntemler, Artiküler yöntemler); Konuşmayı metne dönüştürme: Akustik modeller, Dil Modelleri, Türkçe için özelleştirilmiş dil modelleri, Sözcüksel modeller, Çözücü.

Ders Kitabı

Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0, Frank Luna, Publisher: Jones & Bartlett Publishers; 1 edition (June 9, 2003), ISBN-10: 1556229135,ISBN-13: 978-1556229138

Yardımcı Ders Kitapları

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM412

Hareketli Yazılım Geliştirme

3

2

4

6

Ders İçeriği

Mobil uygulamaların özellikleri, durum makinaları diyagramları, performans ve bellek yönetimi, Çoklu işleme, XML, grafik ve kullanıcı arayüzü performansı, mobil uygulamaların paketlenmesi ve dağıtımı.

Ders Kitabı

Reza B'Far and Roy T. Fielding, 2004, Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML,ambridge University Press

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM414

Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Sayısal görüntünün temelleri, ışığın özellikleri, renk bilgisi, insan görme sistemi, kameralar, bilgisayar görme sistemleri, siyah- beyaz görüntü, renkli görüntü, renk modelleri (RGB,CMY,TIQ), sayısal görüntü. Görüntü işaretinin örneklenmesi ve kuvantalanması. Görüntü formatları, görüntü geliştirme teknikleri; nokta işleme yöntemleri, siyah-beyaz görüntü, gri ton değerlerini dilimleme, parlaklık ayarlama, kontrast geliştirme ve bilgisayarlı uygulamaları. Görüntü filtreleme sistemleri. Görüntünün iki boyutlu dönüşümleri; iki boyutlu fourier dönüşümü ve hızlı Fourier dönüşümün görüntülere uygulanması

Ders Kitabı

Digital Image Processing,  Rafael C. Gonzalez , Richard E. Woods, Prentice Hall; 2nd edition (January 15, 2002)

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM416

Karar Destek Sistemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Karar vermede bilgisayar desteği. Karar destek sistemlerinin yapısı ve öğeleri. Uzman sistemlerin analizi. Karar destek sistemi yazılımları ve kullanımı. Karar destek sistemlerinin uygulamaları. Karar destek sistemlerinin performans analizi..

Ders Kitabı

L. Saciavicco, B.Siciliano, Modeling and Control of Robot Manipulators, Springer, London, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM418

Bilgisayarla Görü

3

2

4

6

Ders İçeriği

Yoğunluk yüzeyleri ve gradyanlar. Lineer operatörler ve görüntü yumuşatma. Ayrıt saptama. Köşe saptama (Harris köşe saptama algoritması). Çevrit saptama. Görüntünün oluşumu. Birden fazla görüntü arasında ilişki kurma. Parametre tahmini ve RANSAC algoritması. Stabilizasyon ve birden fazla görüntüden panoramik görüntü elde etme. Stereo görü. Hareketten 3-boyutlu yapının çıkarılması. Renk ve ışıklandırma. İzleme. Görüntüdeki nesneleri tanılama.

Ders Kitabı

Öğretim üyesi tarafından verilen raporlar ve makaleler.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM420

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

3

2

4

6

Ders İçeriği

İnsan-makine etkileşiminde psikolojik ilkeler. Kullanıcı arayüzlerinin değerlendirilmesi. Kullanılırlık mühendisliği. İş analizi. Kullanıcı odaklı tasarım ve ilk örnekleme. Kavramsal modeller ve benzetmeler. Yazılım tasarımının mantıksal temelleri. Menü ve komut tuşlarının tasarımı.  Ses ve doğal dil giriş/çıkışı. Yanıt süresi ve geri bildirim. Renk, nesne ve ses özellikleri. Uluslar arası anlaşma ve yerel uyarlama kavramları. Kullanıcı arayüz mimarileri ve uygulama programı.  Proje ve örnek olay incelemeleri.

Ders Kitabı

Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale,2003, Human-Computer Interaction,Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM422

Makine Öğrenmesi

3

2

4

6

Ders İçeriği

Otomatik öğrenme paradaymları. Öğrenme. Öğrenmenin gözlem sonuç mantığı, hipotez sonuç mantığı ve abductive şekilleri. Öğrenme yeteneği ile ilgili faktörler. Bağlantı modeli. Öğrenen programlar için programlama ortamları.

Ders Kitabı

Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydın, The MIT Press, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, 2006.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM424

Mobil Uygulama Yazılımı Geliştirme

3

2

4

6

Ders İçeriği

XCode, IOS ve Objective C’ye giriş, Basit kontroller, IBActions, IBOutlets, MVC(Model görüntü kontrolü) paradigmaları, Görüntüler ve görüntüleme kontrolleri(View controllers), Taşıyıcı görüntü kontrolleri (Container  view controllers), uyarı ve işlem tabloları, Tablo görüntüleri ve Uygulamanın yaşam döngüsü, Çoklu dokunmatik, konum tabanlı servisler, Kalıcı veri, ağ programlama, grafikler, haritalar, Mobil uygulamaların tarihçesi, Windows Phone 7, Android işletim sistemi.

Ders Kitabı

Recommended-Beginning iOS 5 Development, ISBN-10 1-4302-3605-1, ISBN-13 978-1-4302-3605-4, Author(s) Mark, David; Nutting, Jack; Jeff LaMarche, Publisher Apress.

Yardımcı Ders Kitapları

Recommended-Programming in Objective-C ISBN-10 0-321-81190-9, ISBN-13 978-0-321-81190-5, Author(s) Kochan, Stephen G.,Publisher Addison-Wesley Professional.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM426

Web Sitesi Kullanılabilirliği

3

2

4

6

Ders İçeriği

Öğrenilebilirlik, hatırlanabilirlik, verimlilik, güvenilirlik, kullanıcı memnuniyeti, kontrol edilebilirlik, güven, kontrol, kullanım kolaylığı, hız, anlaşılabilirlik, kullanılabilirlik, kullaınıcı merkezli tasarım ilkeleri, içeriksel ve görsel düzenleme, web sayfası yönlendirmesi, taşınabilir cihazlar için web tasarımı, veri görselleştirme,  renk ve yazı seçimleri, erişilebilirlik konuları, arama ve görselleştirme.

Ders Kitabı

The design of everyday things, ISBN-10 0-465-06710-7, ISBN-13 978-0-465-06710-7, Author(s) Norman, Donald A. Publisher Basic Books, c1988, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

User-centered Website development, ISBN-10 0-13-041161-2, ISBN-13 978-0-13-041161-7, Author(s) McCracken, Daniel D.; Rosalee J. Wolfe; Spool, Jared M., Publisher Pearson Education, 2004.

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM428

Bilgi Güvenliği Yönetimi

3

2

4

6

Ders İçeriği

Veri ve bilgi güvenliği teknikleri ve teknolojileri, bilgisayar güvenliği ve risk yönetimine yönetimsel bakış, güvenlik servisleri, yasal ve etik konular, güvenlik işlemleri,güvenlik politikaları planlama ve uygulama, acil durum, süreklilik ve felaket kurtarma senaryoları, yazılım açıkları, güvenlik duvarları, şifreleme ve diğer güvenlik uygulama araçları.

Ders Kitabı

Principles of Information Security, ISBN-10 1-111-13821-4 , ISBN-13 978-1-111-13821-9, Author(s) Whitman, Michael E.; Mattord, Herbert J., Publisher Course Technology.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM430

İşyeri Eğitimi

5

15

3

20

Ders İçeriği

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM432

Staj-I

0

2

1

5

Ders İçeriği

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ABM434

Staj-II

0

2

1

5

Ders İçeriği

 

 

 

Türkçe