Diller

Staj

Mesleki Uygulama (Yaz Stajı) Tarihleri

 

 

Öğrencilerimizin dikkatine;

Mesleki uygulama (yaz stajı) için yaz döneminde yapılabilecek tarihler aşağıda belirtilmiştir.

15 Haziran 2021 - 7 Temmuz 2021 (20 iş günü, 1 staj için)

 

 

26 Temmuz 2021 - 10 Eylül 2021 (40 iş günü, 2 Stajı birden yapmak için)

 

Güncelleme: 26 Temmuz 2021 - 17 Ağustos 2021 arasında 1 staj (staj1 veya staj2) yapılabilir.

 

Staj yerinizin bölümünüz kriterlerine uygunluk durumunu staj komisyonu üyelerinize e-mail ile danışabilirsiniz.

İşleyiş: 

Belgeler mümkün olduğunca e-mail yöntemi kullanılarak dolaştırılacaktır. Yazışmalarda okulno@firat.edu.tr kurumsal e-mail adreslerinizi kullanınız. 

Öğrenciler staj sicil fişlerinin üzerindeki bilgileri dolduracak ve fotoğraf alanına fotoğrafları da eklenmiş halde, bölüm sekreterliklerine e-mail ile gönderecektir. Staj sicil fişi dosyasını indirmek için tıklayınız

Gelen belgeler, bölüm sekreterleri tarafından kontrol edildikten sonra çıktı alınarak fakülte sekreterine iletilecektir. Fakülte sekreteri tarafından belgeler kontrol edildikten sonra imzalanıp/ onaylanacaktır. 

Onaylanmış belgeler, bölüm sekreterleri tarafından taranarak öğrencilerin belgelerini göndermiş oldukları e-mail adreslerine gönderilecektir.

Öğrenciler imzalanmış/onaylanmış sicil fişlerini staj yaptığı kuruma teslim edecektir.

Öğrencilerimize duyurulur.

 

 

Staj yapacak öğrencilerin Kaza Sigortalarının yapılması zorunlu olduğundan, sigorta girişlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeleri Bölüm Sekreterliklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

1- Firma Bilgi Formu (FORM - 2)

2- Müstehaklık Belgesi (E-Devlet sifresi ile SGK linkinden alınacak)

 

Staj Dosyasına Erişmek için TIKLAYINIZ.

Staj Değerlendirme Ölçütlerine Erişmek için TIKLAYINIZ.    

 

Staj Dökümanları

Staj İşlemleri İş Akışı

Başvuru Dilekçesi (FORM - 1)

Firma Bilgi Formu (FORM - 2)

Staj Sicil Fişi (FORM - 3)

Zorunlu Sigorta ve Staj Belgesi

Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi

Adli Bilişim Mühendisliği Staj Esasları

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAJ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Staj çalışmaları için düzenlenecek defterin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.

 

 

 

Puanı

Defter biçimi ve içeriği

Giriş

Giriş bölümünde genel bilgilere yer verilecektir.

5

 

Kurumun tanıtımı

Stajın yapıldığı kurum tanıtılacaktır. İşyerinin tanıtımı en az 2 ve en fazla 5 sayfa ile sınırlandırılacaktır. Bu bölümde kurumun misyonu, vizyonu, organizasyon şeması, iş akış şeması, çalışan elemanlardan firma sahibi (yetkilisi) ve stajyerden sorumlu olan amir, yönetici vb. isimleri/unvanları, yetki ve sorumlulukları yazılacaktır. Üretim sahaları ve hedef kitlenin neler olduğu belirtilecektir.

5

 

Günlük iş planı ve yapılan işler

·     Bu bölümde ilk günden başlanarak her gün kimlerin denetiminde hangi işlerin yapıldığı tek tek açıklanacaktır. Bu açıklamalar yapılırken, her gün sabah ve öğleden sonra nelerin yapıldığı belirtilecektir.

·     Çalışmaya başlamadan önce, verilen proje veya göreve ait       ( yazılım/donanım araçların belirlenmesi, akış şeması, iş akışı, proje veya görevin tasarımı, vs.) planlaması yapılacaktır.

·     Çalışılan projenin konusu, karşılaşılan sorunlar ve ne tür çözümlerin üretildiği açıkça belirtilecektir.

·     Varsa geliştirilmiş devre, tasarım, üretim vb. gelişmeler ayrıca yazılacaktır.

·     Staj dosyasında teorik bilgiden ziyade, staj süresince her gün yapılan plana bağlı olarak yapılan çalışmalardan bahsedilecektir. Bu çalışmaları destekleyici bilgi, resim, şekil vb. dokümanlar staj defterine konulabilir. Yapılan çalışmalar ile ilgili gerekli teorik bilgiler varsa eklenebilir.

·     İşyerinde yapılan eğitici faaliyetlere katılma durumunda, verilen eğitimin konusu, amacı, yararları ve eğitim ile ilgili yapılan uygulamalardan bahsedilecektir.

40

 

Son Sayfa

Staj süresi sonunda, yapılan çalışmaların son durumu ve bu stajın öğrenciye kazandırdıkları açıklanacaktır.

10

Yazım formatı ve imla kuralları

 

Staj defteri el yazısı veya bilgisayar çıktısı olarak hazırlanabilir.

Bilgisayar çıktısı olarak hazırlanacak dosyalar;

·         A4 kâğıdı boyutunda sol kenardan 3,5 cm, diğer kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

·         Sayfa numaralandırılması sayfanın altında olmalı ve ortalanmalıdır.

·         12 punto Times New Roman fontu kullanılmalıdır.

·         Ana başlıklar koyu ve büyük harf, alt başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük ve koyu olmalıdır.

·         Üçüncü derece başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük diğerleri küçük ve italik yazılmalıdır.

·         Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı staj defteri Türkçe yazım kuralları açısından da incelenecektir.

20

Sunu, CD

 

Staj süresi boyunca yapılan çalışmalar ve staj defterine yazılan bilgileri özetleyen bir sunu hazırlanarak CD’ye kaydedilip staj defterinin arka kapağının iç yüzeyine uygun bir şekilde bırakılmalıdır. Hazırlanacak sunular yaz stajları için en fazla 20 slayt işyeri eğitimi için en fazla 50 slayt olmalıdır.

 

20

 

Stajın değerlendirilmesi bölüm başkanlığının görevlendireceği bölüm öğretim üyeleri tarafından yapılacaktır. Öğretim üyeleri tarafından staj değerlendirme ölçütleri kapsamında verilen staj notu ve eksik gün bilgileri nihai olarak staj komisyonu tarafından ilan edilecektir.

STAJ İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

Staj ile ilgili diğer bilgiler:

1.   Staj yeri komisyonca uygun görülen öğrenciler, bölümün web sayfasından indirecekleri staj dosyasının ilgili bölümlerini doldurduktan sonra (Bölümü, Numarası, Adı Soyadı, Staj Türü vs.), fotoğraflarını yapıştırarak onaylatmalıdır.

 

2.   Staj bitiminde staj dosyasındaki başta 2, 3, 4 ve 10. Sayfalar olmak üzere staj dosyasının diğer bütün sayfaları da eksiksiz doldurularak her sayfa işyeri sorumlu mühendisi tarafından imzalanıp kaşelenmelidir.

 

3.   Cumartesi günleri staj yapan öğrenciler staj yaptıkları işyerinin cumartesi günleri de çalıştığını yetkili kişinin onayı ile belgelemek zorundadır. Bu belge staj defterinin 2. sayfasından sonraya bırakılmalıdır. 

 

4.   Stajını tamamlayan öğrenciler, hazırladıkları ve işyeri yetkili mühendisine onaylattıkları (imza, kaşe vs.) staj dosyasını varsa ekleri ile birlikte aldığı staj dosya kapağı ile ciltleterek eğitim-öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde bölüme teslim etmelidir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen staj dosyaları kabul edilmeyecektir.

 

5.   Staj, okulda verilen teorik eğitimin işyerinde uygulanmasıdır, bu nedenle staj süresinin eğitim, kurs, ders çalışmak vb. gibi faaliyetler ile geçirilmemesi gerekir. Bu sürede sadece firmayı tanıtıcı kurslar alınabilir. Staj süresinde öğrencinin o işletmedeki teknik faaliyetlere katılması veya en azından bu konuda gözlem yapması beklenmektedir.

 

6.  Staja başlayacak her öğrencinin bir Staj Defteri olmalıdır. Öğrenci staj süresince hazırlamış olduğu programa göre yürüttüğü çalışmalarını günü gününe not ederek daha sonra staj dosyasını uygun formata göre hazırlarken bu notlardan yararlanmalıdır. Öğrenci Staj Dosyasını, Bölüm Staj Komisyonunca tanımlanmış kurallar ve belirlenen süre içerisinde Bölüm Sekreterliğine imza karşılığında teslim eder. Bu kurallara ve sürece uymayan öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır.

 

7.   Staj yaparken eğer staj ortamında mühendislik kapsamı çok zayıf ve mühendislikle ilgili yapacak bir şey bulunmuyorsa, bu durumun staj yapılan işyerinin birim amirine bildirilmesi ve bu problemin çözülmesi gerekir. Eğer sorunlar çözülmüyorsa, öğrenci yeni bir staj yeri bulmakla yükümlüdür. Staj dönemi sırasında yapacak bir iş bulamayıp, başka staj yeri de bulamayan öğrencilerin staj dosyasında staj yerinin olumsuzluğu ve yapacak bir iş olmadığını mazeret olarak belirtmeleri stajın geçerliliğini sağlamaz. İyi bir staj yeri bulmak sorumluluğu da, başarısız bir stajın temel sorumluluğu da stajı yapan öğrenciye aittir.

 

8.  Stajı değerlendiren öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde öğrenciden (stajda not tuttuğu) Staj Defterini, ya da Staj Dosyasını yazarken kullanılan bazı dokümanları isteyebilir.

 

9. Düzgün bir formatta, kapsamlı ve anlaşılır bir dil ile Teknik Rapor hazırlayabilmek bir mühendis için çok önemlidir. Staj Dosyası öğrenciler için bu konuda bir ilk deneyimdir. Bu yüzden Staj Dosyaları içerik, kullanılan dil, sunuş ve rapor hazırlamadaki titizlik vb. kriterler açısından da değerlendirilir.

 

10.  Stajda yapılan çalışmaların olduğu gibi yazılması gereklidir.  Yapılan işe katkısı olanların mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Abartılı raporlar veya yapılmayan işlerin yapılmış gibi sunulduğu raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Stajda yapılan işin önemini anlayıp, bütünlüğün içindeki yerinin belirtilmesi ve yapılan işin rapor formatında, abartısız şekilde gözlemler ve çıkarılan sonuçlarla birlikte aktarılması başarılı bir staj için yeterlidir.

 

11. Staj süresince resmi tatiller veya Pazar günleri çalışma günü olarak belirtilemez. Söz konusu günlerin İş günü olarak staj defterine yazılması durumunda bu günlerin değerlendirmeye alınmayacağı ve eksik gün olarak tekrar edilmesi kararı alınır.

 

12. Staj değerlendirmesi yukarıda belirtilen puanlama esas alınarak yapılacaktır. Puanlama sonucunda Tablo1 de belirtilen 70 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Puanı düşük olan öğrenciler tablo1 de belirtilen gün sayısı kadar yeniden staj yapar.

                                              

                                               Tablo1.

Nihai Staj Notu

Tekrar Edilmesi Gereken Gün Sayısı

0 – 20

20 – İş Günü

21 – 30

15 – İş Günü

31 – 40

10 – İş Günü

41 – 50

  5 – İş Günü

51 – 60

  3 – İş Günü

61 – 70

  1 – İş Günü

70 ve Üzeri

  0 – İş Günü – Başarılı

 

Türkçe