Komisyonlar

Komisyon                                                                                                                   Komisyon Sorumlusu                                                                          
Eğitim ve Stratejik Planlama Komisyonu

Yrd.Doç.Dr.Mustafa KAYA

Yrd.Doç.Dr.Şengül DOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Erhan AKBAL

Yrd.Doç.Dr.Aytuğ BOYACI

İnsan Kaynakları ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Yrd.Doç.Dr.Aytuğ BOYACI

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

Arş.Gör.Yunus KORKMAZ

ECTS-ERASMUS-FARABİ-MEVLANA-Dış İlişkiler Komisyonu

Yrd.Doç.Dr.Mustafa KAYA

Arş.Gör.Mustafa ERİŞ

Arş.Gör.Yunus KORKMAZ

Staj Komisyonu

Yrd.Doç.Dr.Erhan AKBAL

Arş.Gör.Dr.Türker TUNCER

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

İşyeri Eğitimi Komisyonu

Yrd.Doç.Dr.Aytuğ BOYACI

Arş.Gör.Mustafa ERİŞ

Arş.Gör.Yunus KORKMAZ

İntibak/Çift Anadal/Yandal-Yatay Geçiş Komisyonu

Yrd.Doç.Dr.Şengül DOĞAN

Arş.Gör.Dr.Türker TUNCER

Bitirme Projesi Komisyonu

Arş.Gör.Dr.Türker TUNCER

Arş.Gör.Fatma GÜNEŞ ERİŞ

 

 

Türkçe